Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.12.2013 21:20 ZP-26/2013 Udzielenie i obsługa kredytu złotówkowego w wysokości 440.000,00 zł. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
20.11.2013 12:56 ZP-25/2013 Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi Internetu w ramach projektu pn: Z komputerem na Ty w Gminie Istebna – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
14.11.2013 15:19 ZP-24/2013 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 600.000,00 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Istebna w roku 2013, w tym na dofinansowanie zadań inwestycyjny
14.11.2013 12:44 ZP-23/2013 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 500.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
09.10.2013 14:10 ZP-22/2013 Przebudowa drogi gminnej Czerchla w Jaworzynce w km 0+000 – 0+231
08.10.2013 20:28 ZP-1/2013 Dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej
04.10.2013 23:28 ZP-1/2013 Dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koniakowie
04.10.2013 20:56 ZP-1/2013 Dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworzynce
04.10.2013 14:57 ZP-21/2013 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2013/2014”
19.09.2013 22:59 ZP-2/2013 Dostawa oleju opałowego lekkiego do ogrzewania Gimnazjum w Istebnej
19.09.2013 22:12 ZP-3/2013 Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koniakowie - etap II
13.09.2013 15:16 ZP-20/2013 Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi Internetu w ramach projektu pn: Z komputerem na Ty w Gminie Istebna – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
12.09.2013 22:53 ZP-19/2013 Przebudowa oczyszczalni ścieków Jaworzynka – Czadeczka w zakresie zabudowy sito – piaskownika
12.09.2013 13:31 ZP-18/2013 Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna – Gliniane w zakresie zabudowy sito – piaskownika
21.08.2013 13:34 ZP-17/2013 Budowa zbiornika przeciwpożarowego Jasnowice w Istebnej
09.08.2013 13:28 ZP-16/2013 Remont mostu gminnego Jasnowice Szymcze 617 089 S w Istebnej w km 0+0.000 - w ramach usuwania skutków powodzi z września 2010 roku.
08.08.2013 13:34 ZP-15/2013 Przebudowa drogi gminnej Czadeczka 617 018 S w Jaworzynce w km 0+000 - 0+600
08.08.2013 12:44 ZP-14/2013 Przebudowa drogi gminnej Czepczory 617 003 S w Jaworzynce w km 0+000 - 0+900.
08.08.2013 11:13 ZP-13/2013 Przebudowa drogi gminnej Polanka 617 105 S w Istebnej w km 0+000 - 0+600
08.08.2013 09:38 ZP-12/2013 Przebudowa drogi gminnej Wołowa 617 048 S w Koniakowie w km 0+000 – 0+750
26.07.2013 13:44 ZP-11/2013 Realizacja przedsięwzięć kulturalno - edukacyjno - społecznych obszaru Trójstyku poprzez zakup namiotu
05.07.2013 15:57 ZP-10/2013 Przebudowa mostu na drodze gminnej Zadolina 617 093 S w km 0+080 – w ramach usuwania skutków powodzi
27.06.2013 14:54 ZP-1/2013 Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koniakowie – etap I
27.06.2013 14:09 ZP-9/2013 Realizacja przedsięwzięć kulturalno - edukacyjno - społecznych obszaru Trójstyku poprzez zakup namiotu
29.05.2013 14:14 ZP-8/2013 Zagospodarowanie Centrum wsi Jaworzynka przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Jaworzynce na cele sportowo – rekreacyjne
30.04.2013 15:01 ZP-7/2013 Remont przepustu na drodze gminnej nr 617 056S Poloki w km 0+625 uszkodzonego podczas powodzi maj 2010 r.
09.04.2013 20:51 ZP-6/2013 Podbeskidzka Wyspa jakości - profesjonalne zarządzanie JST
11.03.2013 15:13 ZP-5/2013 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna
01.02.2013 12:03 ZP-4/2013 Rozbudowa ujęcia wody Istebna - Wilcze
30.01.2013 11:50 ZP-3/2013 Remont drogi gminnej Wilcze we wsi Istebna

1 2 następna