Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.11.2006 13:40 Uchwała Nr XLII/394/2006 Rady Gminy Istebna z dnia 26 października 2006 r.w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości.
10.11.2006 13:14 Uchwała nr XLII/393/2006 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 26 października 2006r.w sprawie współpracy z Powiatem Cieszyńskim w celu realizacji zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr S
10.11.2006 13:09 Uchwała nr XLII/392/2006 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 26 października 2006r.w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Śląskiemu
10.11.2006 12:26 Uchwała nr XLII/391/2006 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 26 października 2006r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Ustroń
10.11.2006 12:21 Uchwała nr XLII/390/2006 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 26 października 2006r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu
10.11.2006 12:15 Uchwała nr XLII/389/2006 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 26 października 2006r.w sprawie zatwierdzenia zmiany planu finansowego przychodów i wydatków Gminnego FOSiGW
10.11.2006 11:03 Uchwała nr XLII/388/2006 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 26 października 2006r.w sprawie zmian budżetu gminy Istebna na rok 2006
10.11.2006 10:37 Uchwała Nr XLII/387/2006 Rady Gminy Istebna z dnia 26 października 2006 r.w sprawie nabycia nieruchomości..
10.11.2006 10:30 Uchwała Nr XLII/386/2006 Rady Gminy Istebna z dnia 26 października 2006 r.w sprawie zamiany nieruchomości
10.11.2006 08:17 Uchwała Nr XLII/385/2006 Rady Gminy Istebna z dnia 26 października 2006 r.w sprawie nabycia nieruchomości.
10.11.2006 08:06 Uchwała nr XLII/384/2006 Rady Gminy Istebna z dnia 26 października 2006 r.w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia pożytku publi
09.11.2006 14:40 Uchwała nr XLII/383/2006 Rady Gminy Istebna z dnia 26 października 2006 r.w sprawie:zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2007
09.11.2006 14:29 Uchwała Nr XLII/382/2006 Rady Gminy Istebna z dnia 26 października 2006 rok w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna.
09.11.2006 14:14 Uchwała Nr XLII/381/2006 Rady Gminy Istebna z dnia 26 października 2006 rok w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna”.
09.10.2006 11:19 Uchwała nr XLI/380/2006 RG I s t e b n a z dnia 28 września 2006r.w sprawie współpracy z Wojewódz.Śląskim w celu realizacji zadania p.n. „Budowa chodnika Centrum - Gliniane .
09.10.2006 11:12 Uchwała nr XLI/379/2006 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 28 września 2006r.w sprawie współpracy z Wojewódz. Śląskim w celu realizacji zadania p.n. „Budowa chod. Andziołówka – Dzie
09.10.2006 11:05 Uchwała nr XLI/378/2006 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 28 września 2006r.w sprawie zmiany planu finansowego przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 200
09.10.2006 10:58 Uchwała nr XLI/377/2006 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 28 września 2006r.w sprawie zmian budżetu gminy Istebna na rok 2006 .
09.10.2006 10:34 Uchwała nr XLI/376/2006 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 28 września 2006rzmieniająca uchwałę nr XXXIX/354/2006 RG Istebna 15 lipca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
09.10.2006 10:27 Uchwała nr XLI/375/2006 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 28 września 2006 r.w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy rodzaju i szczegółowości materiałów składających się na projekt bud
09.10.2006 10:20 Uchwała nr XLI/374/2006 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 28 września 2006r.w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych.
09.10.2006 10:13 Uchwała nr XLI/373/2006 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2006r.w sprawie zmiany uchwały nr XVI/125/2004 Rady Gminy Istebna z dnia 30 stycznia 2004r w sprawie wyboru banku .
09.10.2006 10:06 Uchwała Nr XLI/372/2006 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2006r.w sprawie zamiany nieruchomości
09.10.2006 10:02 Uchwała NR XLI/371/2006 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2006 r.w sprawie zbycia nieruchomości oraz ustanowienia służebności gruntowej drogi.
09.10.2006 09:58 Uchwała Nr XLI/370/2006 RG Istebna 28 września 2006 r.zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna.
09.10.2006 09:51 Uchwała Nr XLI/369/2006 Rady Gminy w Istebnej z dnia 28 września 2006 r.w sprawie zasad wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej
09.10.2006 09:11 Uchwała NR XLI/368/2006 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2006 r.w sprawie ustanowienia nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury .
09.10.2006 09:02 Uchwała NRXLI/367/2006 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2006 r.w sprawie przyznania Lauru Srebrnej Cieszynianki 2006 .
09.10.2006 08:55 Uchwała NR XLI/366/ 2006 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nagrody za wysokie wyniki sportowe.
09.10.2006 08:48 Uchwała NR XLI/365/2006 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2006 r.w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Gminy Ist

1 2 3 4 5 6 następna