Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.03.2015 10:44 Zarządzenie nr 0050.187.2014 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2014
23.01.2015 13:31 Zarzadzenie nr 0050.186.2014 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia planu finasowego Gminy na rok 2015
23.01.2015 13:29 Zarządzenie nr 0050.185.2014 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie regulaminy korzystania ze środków zakładowego funduszu socjalnego oraz przyznawania świadczeń z tego tytułu
14.01.2015 08:59 Zarządzenie nr 0050.184.2014 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Istebnej
14.01.2015 08:57 Zarządzenie nr 0050.183.2014 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2014
14.01.2015 08:56 Zarządzenie nr 0050.182.2014 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie
29.12.2014 11:07 Zarządzenie nr 0050.181.2014 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu gminy istebna na rok 2014
29.12.2014 11:05 Zarządzenie nr 0050.180.2014 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały w sprawie zmian budżetu
29.12.2014 11:02 Zarządzenie nr 0050.179.2014 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.74.2014 Wójta Gminy istebna z dnia 26 maja 2014 r.
29.12.2014 10:26 Zarządzenie nr 0050.178.2014 Wójta Gminy Istebna z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2014
29.12.2014 10:25 Zarządzenie nr 0050.177.2014 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2014
29.12.2014 10:22 Zarządzenie nr 0050.176.2014 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2014
29.12.2014 10:20 Zarządzenie nr 0050.175.2014 Wójta Gminy Istebna z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2014
15.12.2014 11:23 Zarządzenie nr 0050.174.2014 Wójta Gminy Istebna z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2014
15.12.2014 11:21 Zarządzenie nr 0050.173.2014 Wójta Gminy Istebna z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2014
09.12.2014 13:18 Zarządzenie nr 0050.172.2014 Wójta Gminy Istebna z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudow
09.12.2014 13:16 Zarządzenie nr 0050.171.2014 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej
09.12.2014 12:01 Zarządzenie nr 0050.170.2014 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2014
09.12.2014 12:00 Zarządzenie nr 0050.169.2014 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzedu Gminy
09.12.2014 11:58 Zarządzenie nr 0050.168.2014 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum w Istebnej
09.12.2014 11:55 Zarządzenie nr 0050.167.2014 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2014
09.12.2014 11:53 Zarządzenie nr 0050.166.2014 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2014
09.12.2014 11:31 Zarządzenie nr 0050.165.2014 Wójta Gminy Istebna z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu organizacujnego ZSP w Istebnej
09.12.2014 11:29 Zarządzenie nr 0050.164.2014 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastepowania dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jaworzynce w przypadku jego nieobe
09.12.2014 11:26 Zarządzenie nr 0050.163.2014 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastepowania dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koniakowie w przypadku jego nieobe
09.12.2014 11:24 Zarządzenie nr 0050.162.2014 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastepowania dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej w przypadku jego nieobecno
20.11.2014 09:23 Zarządzenie nr 0050.161.2014 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2014
20.11.2014 09:18 Zarządzenie nr 0050.160.2014 z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały RG Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy,
20.11.2014 09:14 Zarządzenie nr 0050.159.2014 zdnia 13 listopada 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2014
14.11.2014 10:49 Zarządzenie nr 0050.158.2014 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2014

1 2 3 4 5 6 następna