Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.11.2014 09:17 Wyniki wyborów do Rady Gminy Istebna oraz na Wójta Gminy Istebna - I TURA
19.11.2014 09:10 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej z dnia 18 listopada 2014r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Istebna w dniu 30 listopada 2014r.
24.10.2014 14:43 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej z dnia 24 października 2014 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Istebna
24.10.2014 14:42 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej z dnia 24 października 2014 r.o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Istebna
24.10.2014 14:39 Zawiadomienie o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Istebna
23.10.2014 12:48 Uchwała nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej z dnia 22 października 2014r. w sprawie przyznania numerów dla list komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Istebna
20.10.2014 11:54 Informacja o losowaniu nr dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Istebna zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
20.10.2014 11:53 Informacja o losowaniu składów Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Rady Gminy Istebna zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
14.10.2014 08:21 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania
25.09.2014 11:02 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej z dnia 23 września 2014r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
03.09.2014 13:58 Zarządzenie Wójta Gminy Istebna z dnia 3 września 2014r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych...
03.09.2014 13:54 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach,numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym...
02.09.2014 08:32 Komunikat KBW w Bielsku-Białej
28.08.2014 12:23 Uchwała PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych
28.08.2014 11:29 Rozporządzenie PRM w sprawie zarządzenia wyborów oraz kalenadarz wyborczy
28.08.2014 08:27 Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej
13.08.2014 11:56 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
13.08.2014 11:51 Inrormacja o warunkach udziału obywateli UE niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów,burmistrzów i prezydentów
13.08.2014 11:48 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin
13.08.2014 11:46 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta
13.08.2014 11:44 Informacja dla wyborców niepełnosprawnych
13.08.2014 11:38 Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców
13.08.2014 11:33 Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego, stowarzyszenia lub organizacji społecnych
18.07.2014 09:09 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, powiatów i Sejmiku Województwa Śląskiego