Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.04.2017 09:00 Sprawozdania finansowe za rok 2016
03.04.2017 08:27 Sprawozdanie Wójta Gminy Istebna z wykonania budżetu Gminy Istebna za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia i sprawozdaniem z GOKPITiBP oraz opinią RIO
01.03.2017 10:20 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
01.03.2017 10:14 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniajace o stanie zobowiazań według tytułów dłuznych wg stanu na koniec 2016 roku
01.03.2017 10:12 Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2016r.
01.03.2017 10:12 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku
01.03.2017 10:11 Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodow podatkowych od poczatku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
01.03.2017 10:09 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od poczatku roku do końca 4 kwartału roku 2016
01.03.2017 10:08 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku
01.03.2017 10:05 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
01.03.2017 10:03 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
20.10.2016 12:02 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku
20.10.2016 12:02 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016
20.10.2016 12:01 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku
20.10.2016 12:00 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od poczatku roku do końca 3 kwartału roku 2016
20.10.2016 11:59 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30 września roku 2016
20.10.2016 11:58 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30 września roku 2016
10.08.2016 13:38 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Istebna za I półrocze roku 2016 oraz opinia RIO
25.07.2016 10:52 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku
25.07.2016 10:48 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku
25.07.2016 10:47 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016
25.07.2016 10:46 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od poczatku roku do końca 2 kwartału roku 2016
25.07.2016 10:45 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016
25.07.2016 10:44 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016
22.04.2016 08:45 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku
22.04.2016 08:44 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku
22.04.2016 08:43 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
22.04.2016 08:39 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od poczatku roku do końca 1 kwartału roku 2016
22.04.2016 08:37 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31 marca roku 2016
22.04.2016 08:36 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31 marca roku 2016