Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.01.2017 11:44 Zarządzenie Nr 0050.173.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
18.01.2017 11:42 Zarządzenie Nr 0050.172.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
18.01.2017 11:40 Zarządzenie Nr 0050.171.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
18.01.2017 11:39 Zarządzenie Nr 0050.170.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
18.01.2017 11:38 Zarządzenie Nr 0050.169.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
21.12.2016 12:30 Zarządzenie Nr 0050.168.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącejdziałkę Nr 2245/2 zapisana w Kw BB1C/00048377/9, położoną we wsi Istebna, stanowiąca własność Gminy Istebna.
21.12.2016 12:27 Zarządzenie Nr 0050.167.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
21.12.2016 12:26 Zarządzenie Nr 0050.166.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do projektu organizacyjnego Gimnazjum w Istebnej
21.12.2016 12:24 Zarządzenie Nr 0050.165.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
08.12.2016 12:53 Zarządzenie Nr 0050.164.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
08.12.2016 12:51 Zarządzenie Nr 0050.163.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu organizacyjnego SP nr 1 w Koniakowie
08.12.2016 12:48 Zarządzenie Nr 0050.162.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
08.12.2016 12:47 Zarządzenie Nr 0050.161.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
08.12.2016 12:46 Zarządzenie Nr 0050.160.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Istebna i jej jednostkach
08.12.2016 12:45 Zarządzenie Nr 0050.159.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczacych projektu GPPiRPA na rok 217 oraz GPPN na 2017 rok.
08.12.2016 12:44 Zarządzenie Nr 0050.158.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2016, podjętej na sesji w dniu 30 listopada 2016r.
08.12.2016 12:42 Zarządzenie Nr 0050.157.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
29.11.2016 11:36 Zarządzenie Nr 0050.156.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
29.11.2016 11:30 Zarządzenie Nr 0050.155.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
29.11.2016 11:29 Zarządzenie Nr 0050.154.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Prgramu wspólpracy Gminy Istebna z organizcjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działlanośc pożytku publicznego na 201
29.11.2016 11:00 Zarządzenie Nr 0050.153.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do projektu organizacyjnego SP nr 1 w Jaworzynce
29.11.2016 10:57 Zarządzenie Nr 0050.152.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
29.11.2016 10:56 Zarządzenie Nr 0050.151.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
29.11.2016 10:55 Zarządzenie Nr 0050.150.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
29.11.2016 10:54 Zarządzenie Nr 0050.149.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna
16.11.2016 11:40 Zarządzenie Nr 0050.148.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna (
16.11.2016 11:39 Zarządzenie Nr 0050.147.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce
16.11.2016 11:36 Zarządzenie Nr 0050.146.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 9 listopada 2016r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.30.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 marca 2016r.
16.11.2016 11:32 Zarządzenie Nr 0050.145.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie
16.11.2016 11:30 Zarządzenie Nr 0050.144.2016 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2017 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Istebna na lata 2017-2025.

1 2 3 4 5 6 następna