Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.02.2016 12:33 Protokół z sesji Nr V
01.02.2016 12:32 Uchwała V/26/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2015
01.02.2016 12:31 Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 6 lutrgo 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2015-2025
01.02.2016 12:30 Uchwała V/24/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
01.02.2016 12:29 Uchwała V/23/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie nabycia nieruchomości
01.02.2016 12:28 Uchwała V/22/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie nabycia służebności przejazdu
01.02.2016 12:27 Uchwała V/20/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie zbycia nieruchomości
01.02.2016 12:27 Uchwała V/21/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie zamiany nieruchomości
01.02.2016 12:26 Uchwała V/19/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Istebna.
01.02.2016 12:24 Uchwała V/18/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie wyboru przedstawiciela reprezentującego Gminę Istebna w Stowarzyszeniu Samorządowym Ziemi Cieszyńskiej
01.02.2016 12:23 Uchwała V/17/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Istebna do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Południowego Województwa Śląskiego