Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.02.2016 13:20 Protokół z sesji Nr VI
01.02.2016 13:19 Sprawozdanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej z działalnosci ośrodka za 2014 rok.
01.02.2016 13:18 Uchwała VI/33/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego
01.02.2016 13:16 Uchwała VI/32/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
01.02.2016 13:13 Uchwała nr VI/31/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 20 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2015
01.02.2016 13:11 Uchwała NR. VI/30/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025.
01.02.2016 13:06 Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
01.02.2016 12:47 Uchwała VI/28/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 20 marca 2015r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Istebna na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki
01.02.2016 12:44 Uchwała NR VI/27/2015 Rady Gminy Istebna w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Istebna w 2015 roku