Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.02.2016 12:28 Uchwała nr XV/117/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody buka zwyczajnego uznanego za pomnik przyrody
18.02.2016 12:27 Uchwała nr XV/116/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie ustanowienia służebności
18.02.2016 12:26 Uchwała nr XV/115/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie ustanowienia służebności
18.02.2016 12:25 Uchwała nr XV/113/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie nabycia nieruchomości
18.02.2016 12:25 Uchwała nr XV/114/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie nabycia nieruchomości
12.02.2016 10:15 Uchwała nr XV/112/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej publicznych szkół oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna.
12.02.2016 10:10 Uchwała nr XV/111/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 25 stycznia 2016 roku zmieniająca uchwałę nr XIII/94/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działlność pożytku publicznego na rok 2016.
12.02.2016 10:06 Uchwała nr XV/110/2016 Rady Gminy istebna z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2016
12.02.2016 09:52 Uchwała nr XV/109/2016 Rady Gminy istebna z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy istebna na lata 2016-2025