Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.05.2016 13:20 Uchwała nr XVIII/142/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025
12.05.2016 13:20 Uchwała nr XVIII/143/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2016.
12.05.2016 13:19 Uchwała nr XVIII/141/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 4 maja 2016 r w sprawie apelu dotyczącego przyspieszenia działań prowadzących do rozpoczęcia budowy Beskidzkiej Drogi Integracyjnej
12.05.2016 13:18 Uchwała nr XVIII/140/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 4 maja 2016 r w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii.
12.05.2016 13:17 Uchwała nr XVIII/139/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 4 maja 2016 r w sprawie zaliczenia drogi „Zaolzie” do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
12.05.2016 13:16 Uchwała nr XVIII/138/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 4 maja 2016 r w sprawie zbycia nieruchomości.
12.05.2016 13:15 Uchwała nr XVIII/137/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 4 maja 2016 r w sprawie zamiany nieruchomości.
12.05.2016 13:14 Uchwała nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Istebna.
12.05.2016 13:14 Uchwała nr XVIII/136/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony.
12.05.2016 13:11 Uchwała nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.
12.05.2016 13:09 Uchwała nr XVIII/133/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej.