Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.11.2016 08:57 Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Gminnego Zespołu ds Oświaty w Istebnej - Bogdan Ligocki
04.07.2016 14:27 Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Gminnego Zespołu ds Oświaty w Istebnej - Bronisława Juroszek
01.06.2016 11:38 Oświadczenie majątkowe za rok 2016 - Dyrektor Gimnazjum w Istebnej - Bogdan Ligocki
01.06.2016 11:37 Oświadczenie majątkowe za rok 2016 - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej - Elżbieta Legierska Niewiadomska
01.06.2016 11:35 Oświadczenie majątkowe za rok 2016 - Dyrektor Gminnego Zespołu ds Oświaty w Istebnej - Bronisława Juroszek
01.06.2016 11:23 Oświadczenie majątkowe za rok 2016 - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koniakowie - Andrzej Ryłko
01.06.2016 11:22 Oświadczenie majątkowe za rok 2016 - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej - Danuta Szmigielska
01.06.2016 11:21 Oświadczenie majątkowe za rok 2016 - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr2 w Jaworzynce - Dorota Małyjurek
01.06.2016 11:21 Oświadczenie majątkowe za rok 2016 - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr1 w Jaworzynce - Grażyna Przybyła
01.06.2016 11:20 Oświadczenie majątkowe za rok 2016 - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr2 w Koniakowie - Monika Kukuczka
01.06.2016 11:19 Oświadczenie majątkowe za rok 2016 - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej - Teresa Łacek
01.06.2016 11:19 Oświadczenie majątkowe za rok 2016 - Dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego im. Ks. Londzina w Istebnej - Robert Biernacki