Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.06.2016 14:39 Uchwała nr XIX/151/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej propozycji aglomeracji Istebna.
06.06.2016 14:39 Uchwała nr XIX/152/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Istebna oraz ustalenia opłaty abonamentowej.
06.06.2016 14:38 Uchwała nr XIX/150/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
06.06.2016 14:37 Uchwała nr XIX/149/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
06.06.2016 14:14 Uchwała nr XIX/148/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
06.06.2016 14:13 Uchwała nr XIX/146/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy Istebna za wyniki sportowe osiągnięte w 2015 roku.
06.06.2016 14:13 Uchwała nr XIX/147/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania Nagrody Rady Gminy Istebna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
06.06.2016 14:11 Uchwała nr XIX/145/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2016.
06.06.2016 13:59 Uchwała nr XIX/144/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025