Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.12.2016 10:00 Protokół z XXII Sesji Rady Gminy Istebna
10.10.2016 08:48 Uchwała nr XXII/177/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/93/95 Rady Gminy Istebna z dnia 28 grudnia 1995r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu d/s Oświaty w Istebnej
28.09.2016 14:42 Uchwała nr XXII/176/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2016.
28.09.2016 14:41 Uchwała nr XXII/175/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025
28.09.2016 14:39 Uchwała nr XXII/174/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 23 września 2016 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna.
28.09.2016 14:38 Uchwała nr XXII/173/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 23 września 2016 r. w sprawie przyznania Lauru Srebrnej Cieszynianki 2016.
28.09.2016 14:37 Uchwała nr XXII/171/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 oraz zwolnień od tego podatku.
28.09.2016 14:37 Uchwała nr XXII/172/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 23 września 2016 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2017.
28.09.2016 14:36 Uchwała nr XXII/170/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody skupienia dwóch lip drobnolistnych uznanych za pomnik przyrody.
28.09.2016 14:35 Uchwała nr XXII/169/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości.
28.09.2016 14:34 Uchwała nr XXII/167/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 23 września 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności.
28.09.2016 14:34 Uchwała nr XXII/168/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 23 września 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
28.09.2016 14:33 Uchwała nr XXII/166/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 23 września 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności.
28.09.2016 14:32 Uchwała nr XXII/164/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 23 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, dla obszaru położonego w rejonie Kubalonki w Istebnej.
28.09.2016 14:32 Uchwała nr XXII/165/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 23 września 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.