Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.12.2016 10:03 Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Istebna
03.11.2016 13:19 Uchwała nr XXIII/185/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zamiany nieruchomości.
03.11.2016 13:18 Uchwała nr XXIII/183/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zbycia bez przetargu.
03.11.2016 13:18 Uchwała nr XXIII/184/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zniesienia współwłasności.
03.11.2016 13:17 Uchwała nr XXIII/182/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2016.
03.11.2016 13:16 Uchwała nr XXIII/181/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2016-2025.
03.11.2016 13:15 Uchwała nr XXIII/180/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017.
03.11.2016 13:12 Uchwała nr XXIII/179/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującego obszar położony w rejonie oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie.
03.11.2016 13:11 Uchwała nr XXIII/178/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 28 października 2016 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna.