Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2016 14:17 Uchwała nr XXV/204/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
20.12.2016 14:16 Uchwała nr XXV/202/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 217.
20.12.2016 14:16 Uchwała nr XXV/203/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.
20.12.2016 14:15 Uchwała nr XXV/201/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2017-2025.
20.12.2016 14:14 Uchwała nr XXV/199/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.
20.12.2016 14:14 Uchwała nr XXV/200/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Istebna na lata 2017-2021 oraz wydzielenia wchodzących w skład tego zasobu lokali socjalnych.
20.12.2016 14:13 Uchwała nr XXV/197/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Istebna ba lata 2017-2021.
20.12.2016 14:13 Uchwała nr XXV/198/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/71/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 2 września 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu, zmienionej uchwałą nr XII/85/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 5 listopada 2015r.
20.12.2016 14:12 Uchwała nr XXV/195/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2016.
20.12.2016 14:12 Uchwała nr XXV/196/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
20.12.2016 14:11 Uchwała nr XXV/194/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2016-2025
20.12.2016 14:08 Uchwała nr XXV/193/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu do spraw Oświaty w Istebnej.
20.12.2016 14:07 1. Uchwała nr XXV/192/2016 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie powierzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Istebna Gminnemu Zespołowi do spraw Oświaty w Istebnej.