Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.01.2018 09:13 Zarządzenie Nr 0050.196.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Gminy i Urzędu Gminy na rok 2018
18.01.2018 09:10 Zarządzenie Nr 0050.190.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
09.01.2018 15:50 Zarządzenie Nr 0050.195.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
09.01.2018 15:47 Zarządzenie Nr 0050.194.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do projektu oranizacyjnego ZS-P w Istebnej.
09.01.2018 15:46 Zarządzenie Nr 0050.193.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Istebna na rok 2018.
09.01.2018 15:44 Zarządzenie Nr 0050.193.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
09.01.2018 15:43 Zarządzenie Nr 0050.192.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji majątku Gminy Istebna
09.01.2018 15:41 Zarządzenie Nr 0050.191.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
09.01.2018 15:40 Zarządzenie Nr 0050.189.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
09.01.2018 15:39 Zarządzenie Nr 0050.188.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
09.01.2018 15:38 Zarządzenie Nr 0050.187.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodó i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017, podjętej na sesji w dniu 14 grudnia 2017r.
09.01.2018 15:35 Zarządzenie Nr 0050.186.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
09.01.2018 15:32 Zarządzenie Nr 0050.185.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie odbioru rzeczowo-finansowego, końcowego odbioru robót dróg uszkodzonych podczas powodzi z maja 2014 r.
09.01.2018 15:30 Zarządzenie Nr 0050.184.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
09.01.2018 15:29 Zarządzenie Nr 0050.183.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Istebna na rok 2018r.
11.12.2017 15:09 Zarządzenie Nr 0050.182.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
11.12.2017 15:08 Zarządzenie Nr 0050.181.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
11.12.2017 15:07 Zarządzenie Nr 0050.180.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
11.12.2017 15:06 Zarządzenie Nr 0050.179.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
11.12.2017 15:05 Zarządzenie Nr 0050.178.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
11.12.2017 15:02 Zarządzenie Nr 0050.177.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do projektu organizacyjnego ZSP w Istebnej
11.12.2017 15:00 Zarządzenie Nr 0050.176.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
11.12.2017 14:59 Zarządzenie Nr 0050.175.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art 3. ust 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy GI z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
11.12.2017 14:56 Zarządzenie Nr 0050.173.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do projektu organizacyjnego SP nr 2 w Koniakowie
11.12.2017 14:56 Zarządzenie Nr 0050.174.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do projektu organizacyjnego SP nr 2 w Istebnej
11.12.2017 14:54 Zarządzenie Nr 0050.172.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
11.12.2017 14:53 Zarządzenie Nr 0050.171.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017
11.12.2017 14:52 Zarządzenie Nr 0050.170.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 listopadaa 2017 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do projektu organizacyjnego SP Nr 1 w Koniakowie
11.12.2017 14:51 Zarządzenie Nr 0050.169.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art 3. ust 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały w sprawie uchwalenia GPPiRPA na rok 2018 oraz GPPN na rok 2018
22.11.2017 14:00 Zarządzenie Nr 0050.167.2017 Wójta Gminy Istebna z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017

1 2 3 4 5 6 następna