Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.04.2017 09:17 PROTOKÓŁ Z XXVI SESJI z dnia 15.02.2017Rr.
23.02.2017 11:27 Uchwała nr XXVI/216/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2017-2025
23.02.2017 11:27 Uchwała nr XXVI/217/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
23.02.2017 11:26 Uchwała nr XXVI/215/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Apelu do Ministra Zdrowia o wpisanie Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.
23.02.2017 11:25 Uchwała nr XXVI/213/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w związku z podjęciem przez Radę Gminy Istebna uchwały nr XIX/89/95 z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie podniesienia wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu.
23.02.2017 11:25 Uchwała nr XXVI/214/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmującego obszar położony w rejonie oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie.
23.02.2017 11:24 Uchwała nr XXVI/212/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości bez przetargu.
23.02.2017 11:23 Uchwała nr XXVI/210/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
23.02.2017 11:23 Uchwała nr XXVI/211/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
23.02.2017 11:17 Uchwała nr XXVI/209/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna.
23.02.2017 11:16 Uchwała nr XXVI/207/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
23.02.2017 11:16 Uchwała nr XXVI/208/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna.
23.02.2017 11:15 Uchwała nr XXVI/206/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/192/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Istebna Gminnemu Zespołowi do spraw Oświaty w Istebnej.
23.02.2017 11:14 Uchwała nr XXVI/205/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia ramowych planów pracy Komisji Rady Gminy Istebna na 2017 rok