Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.04.2019 09:30 Informacja Wójta Gminy Istebna o wykonaniu budżetu Gminy Istebna za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r.
06.07.2018 12:27 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Istebna długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 700 000,00 zł
06.07.2018 12:25 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Istebna długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1 000 000,00 zł
12.06.2018 11:11 Uchwała nr XXXV/292/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018-2030
12.06.2018 11:10 Uchwała nr XXXV/293/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2018
30.05.2018 13:36 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie możliwości spłaty przez Gminę Istebna długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 431 600,00 zł
30.05.2018 13:34 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie możliwości spłaty przez Gminę Istebna długoterminowego kredytu w kwocie 6 000 000,00 zł
10.01.2018 08:34 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Istebna na rok 2018 oraz opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Istebna wynikajacej z planowanych i zaciągnietych zobowiązań.
29.11.2017 14:26 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o projekcie uchwały budżetowej na rok 2018, opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2018
29.11.2017 14:03 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2018 wraz z uzasadnieniem i materiałami oraz projekt w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018-2030
06.06.2017 08:42 Informacja Wójta Gminy Istebna o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu Gminy Istebna na rok 2018 oraz możliwożci składania wniosków przez mieszkańców.