Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.04.2019 14:46 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2018
09.04.2019 14:44 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2018
09.04.2019 14:42 Rb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2018
09.04.2019 14:28 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2018
02.04.2019 12:22 Sprawozdania finansowe za rok 2018
02.04.2019 12:18 Sprawozdanie Wójta Gminy Istebna z wykonania budżetu Gminy Istebna za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia i sprawozdaniem z GOKPITiBP oraz opinią RIO
20.02.2019 08:25 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
20.02.2019 08:24 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
20.02.2019 08:23 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku
20.02.2019 08:23 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od poczatku roku do końca 4 kwartału roku 2018
20.02.2019 08:21 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
20.02.2019 08:20 Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodow podatkowych od poczatku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
20.02.2019 08:19 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniajace o stanie zobowiazań według tytułów dłuznych wg stanu na koniec 2018 roku
20.02.2019 08:19 Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2018r.
20.02.2019 08:18 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku
19.10.2018 08:14 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku
19.10.2018 08:13 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018
19.10.2018 08:12 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku
19.10.2018 08:11 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od poczatku roku do końca 3 kwartału roku 2018
19.10.2018 08:10 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30 września roku 2018
19.10.2018 08:08 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30 września roku 2018
29.08.2018 09:31 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Istebna za I półrocze roku 2018 wraz z opinią RIO
20.07.2018 11:50 SP-1 Sprawozdanie podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego rok podatkowy 2018
20.07.2018 11:49 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku
20.07.2018 11:48 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
20.07.2018 11:45 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku
20.07.2018 11:43 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od poczatku roku do końca 2 kwartału roku 2018
20.07.2018 11:41 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
20.07.2018 11:40 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
24.04.2018 09:23 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

1 2 następna