Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.01.2018 13:08 Oświadczenie majątkowe za rok 2017 - Dyrektor Gimnazjum w Istebnej - Bogdan Ligocki
09.08.2017 10:00 Aneks uzupełniający oświadczenie majątkowe - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej - Elżbieta Legierska Niewiadomska
09.08.2017 09:58 Aneks uzupełniający oświadczenie majątkowe - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr2 w Koniakowie - Monika Kukuczka
09.08.2017 09:57 Aneks uzupełniający oświadczenie majątkowe z 2017- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej - Teresa Łacek
14.06.2017 10:47 Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego im. Ks. Londzina w Istebnej - Robert Biernacki
14.06.2017 10:46 Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr2 w Koniakowie - Monika Kukuczka
14.06.2017 10:45 Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr1 w Jaworzynce - Grażyna Przybyła
14.06.2017 10:44 Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr2 w Jaworzynce - Dorota Małyjurek
14.06.2017 10:43 Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koniakowie - Andrzej Ryłko
14.06.2017 10:43 Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej - Danuta Szmigielska
14.06.2017 10:42 Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej - Elżbieta Legierska Niewiadomska
14.06.2017 10:41 Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Gimnazjum w Istebnej - Bogdan Ligocki
14.06.2017 10:40 Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Gminnego Zespołu ds Oświaty w Istebnej - Bogdan Ligocki
14.06.2017 10:39 Oświadczenie majątkowe z 2017- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej - Teresa Łacek