Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.09.2021 11:03 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Olza” w Istebnej w sezonie 2021/2022
07.12.2020 10:54 Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego znak WN.683.106.2018.Kk z dnia 03 grudnia 2020 r.
30.09.2020 12:35 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Olza” w Istebnej - obwód łowiecki nr 207, oraz Koła Łowieckiego „Istebna” w Istebnej – obwód łowiecki nr 208
26.09.2019 14:42 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Olza” w Istebnej - obwód łowiecki nr 207, oraz Koła Łowieckiego „Istebna” w Istebnej – obwód łowiecki nr 208.
11.01.2019 08:52 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Istebna w sprawie terminów polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Istebna” w Istebnej obwód łowiecki nr 208 oraz Koła Łowieckiego „Głuszec” w Wiśle obwód łowiecki nr 201.
09.10.2018 15:50 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna w sprawie terminów rozpoczęcia polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Istebna” w Istebnej obwód łowiecki nr 208 oraz Koła Łowieckiego „Olza” w Istebnej obwód łowiecki nr 207
25.04.2014 09:25 Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna oraz Prognozy oddziaływania na środowisko
25.04.2014 09:22 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna oraz Prognozy oddziaływania na środowisko
04.06.2013 13:45 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmujacego obszar w rejonie przysiółka Gliniane w Istebnej.
28.02.2012 14:01 Obwieszczenie w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna - składanie wniosków dotyczących zmiany
28.02.2012 13:59 Obwieszczenie w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna - strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
20.04.2010 15:08 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania Gminy Istebna
20.04.2010 15:04 Ogłoszenie Wójta Gminy Istebna o przystąpieniu do sporządzania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna
27.03.2009 09:37 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna. Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna
18.01.2007 11:29 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragment działki nr 6809/1 - Istebna Kubalonka
24.02.2006 08:28 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przebudowy istniejącej Stacji Paliw PKN ORLEN nr 518 na działce 6777/2 we wsi Istebna