Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.11.2017 08:12 Protokół nr XXXII/2017 z dnia 26 września 2017r.
02.10.2017 14:20 Uchwała nr XXXII/269/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
02.10.2017 14:19 Uchwała nr XXXII/267/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy.
02.10.2017 14:19 Uchwała nr XXXII/268/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2017-2025
02.10.2017 14:18 Uchwała nr XXXII/266/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł dochodów, przeznaczenia dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tych planach oraz ich zatwierdzania.
02.10.2017 14:17 Uchwała nr XXXII/264/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Istebna.
02.10.2017 14:17 Uchwała nr XXXII/265/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Istebna dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zadania zleconego.
02.10.2017 14:16 Uchwała nr XXXII/263/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przyznania Lauru Srebrnej Cieszynianki 2017.
02.10.2017 14:15 Uchwała nr XXXII/261/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 oraz zwolnień od tego podatku.
02.10.2017 14:15 Uchwała nr XXXII/262/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2018.
02.10.2017 14:14 Uchwała nr XXXII/259/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości.
02.10.2017 14:14 Uchwała nr XXXII/260/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 26 września 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości.