Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.01.2018 10:27 Protokół nr XXXIV/2017
22.11.2017 14:23 Uchwała nr XXXIV/285/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
22.11.2017 14:22 Uchwała nr XXXIV/284/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2017-2025
22.11.2017 14:19 Uchwała nr XXXIV/284/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2017-2025
22.11.2017 14:12 Uchwała nr XXXIV/283/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia umowy partnerskiej i przystąpienie do realizacji projektu pn. „ Przyjazny e-urząd- podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 Gminach: Wisła, Brenna Istebna, Cieszyn, Ujsoły, Czechowice-Dziedzice, Szczyrk oraz Miasto Świnoujście” z innymi gminami oraz podmiotem spoza sektora finansów publicznych.
22.11.2017 14:11 Uchwała nr XXXIV/282/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Koniakowie.
22.11.2017 14:10 Uchwała nr XXXIV/281/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Koniakowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Koniakowie.
22.11.2017 14:09 Uchwała nr XXXIV/280/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 w Jaworzynce.
22.11.2017 14:08 Uchwała nr XXXIV/279/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Jaworzynce.
22.11.2017 14:07 Uchwała nr XXXIV/278/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Istebnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Marii Konopnickiej w Istebnej.
22.11.2017 14:06 Uchwała nr XXXIV/276/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Istebna.
22.11.2017 14:06 Uchwała nr XXXIV/277/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Józefa Londzina w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. ks. Józefa Londzina w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Istebnej.
22.11.2017 14:05 Uchwała nr XXXIV/275/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców gminy Istebna.
22.11.2017 14:04 Uchwała nr XXXIV/274/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.