Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.12.2017 10:07 Uchwała nr XXXV/295/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
18.12.2017 10:06 Uchwała nr XXXV/294/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej.
18.12.2017 10:05 Uchwała nr XXXV/293/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2018.
18.12.2017 10:03 Uchwała nr XXXV/292/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2018-2030
18.12.2017 10:02 Uchwała nr XXXV/291/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.
18.12.2017 10:01 Uchwała nr XXXV/290/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2017 r. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Istebna do roku 2023.
18.12.2017 09:58 Uchwała nr XXXV/289/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2017.
18.12.2017 09:57 Uchwała nr XXXV/288/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2017-2025
18.12.2017 09:56 Uchwała nr XXXV/287/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
18.12.2017 09:55 Uchwała nr XXXV/286/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.