Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.12.2018 15:40 GR.271.2.4.2018 Dostawa fabrycznie nowych urządzeń radiokomunikacyjnych wraz z osprzętem
26.11.2018 15:46 GR.271.2.1.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 617 095S Leszczyna we wsi Istebna w km 0+020 – 0+160 oraz przepustu w km 0+060
03.08.2018 14:03 "Przedszkolaki górą! - upowszechnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w istebnej" - zapytanie ofertowe
21.06.2018 11:32 GR.7013.4.2018 Montaż lampy solarno – wiatrakowej w ramach zadania pn: „Budowa wiaty przystankowej w Istebnej-Słowiaczonka”
14.06.2018 15:17 GR.7013.5.2018 Budowa wiaty przystankowej Jaworzynka-Stańki
14.06.2018 15:13 GR.7013.4.2018 Budowa wiaty przystankowej w Istebnej-Słowiaczonka
12.06.2018 15:29 Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, w ramach zadania: ”Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacja skutków pokrzywdzenia przestępstwem”
18.05.2018 12:52 Zarządzanie projektem-Koordynator projektu pn. „Przedszkolaki górą! – upowszechnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Istebnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
04.01.2018 14:35 GR.7011.6.2016 Opracowanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem wszystkich koniecznych uzgodnień, pozwoleń dotyczących zadania: Przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej dla potrzeb administracyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej i Centrum Usług Społecznych w Istebnej