Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.10.2018 14:55 GR.271.19.2018 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2018/2019
11.10.2018 11:25 GR.271.18.2018 Dostawa średniego samochodu pożarniczego
01.10.2018 15:05 GR.271.17.2018 Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce – etap II, budowa wodociągu dla przysiółka Korbasy
24.07.2018 16:05 GR.271.16.2018 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid - Jaworzynka Krzyżowa w km 3+648 - 3+858
23.07.2018 15:18 ZP-9/2018 Zakup i dostawa wyposażenia pracowni biologicznych dla Szkół w Gminie Istebna
26.06.2018 16:19 ZP-8/2018 Zakup i dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych dla Szkół w Gminie Istebna
22.06.2018 14:41 GR.271.15.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 617 023 S Zapasieki Czadeczka we wsi Jaworzynka w km 0+000 – 0+400
20.06.2018 13:25 GR.271.13.2018 Udzielenie Gminie Istebna długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 6.000.000,00 zł
20.06.2018 11:34 GR.271.14.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 617 095 S Jasnowice Las we wsi Istebna w km 0+000 – 0+343
08.06.2018 10:37 GR.271.12.2018 Dostawa 2 samochodów pożarniczych
17.05.2018 10:48 GR.271.11.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 617 040S Legiery Pańska Łąka we wsi Koniaków, km 0+064 – 0+288 wraz ze ściekiem betonowym w km 0+064 – 0+099
16.05.2018 12:59 GR.271.10.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 617 092S Brzestowe Zagroń we wsi Istebna w km 0+000 – 0+540 oraz przepustu w km 0+077
14.05.2018 15:05 GR.271.9.2018 Przebudowa mostu gminnego Szkawlonka na drodze Gminnej nr 617 002 S Szkawlonka we wsi Jaworzynka w km 0+000
10.05.2018 11:30 GR.271.8.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 617 051 S Bombolówka we wsi Koniaków w km 0+000 – 0+200
09.05.2018 12:59 GR.271.7.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 617 089 S Gazury we wsi Istebna w km 0+000 – 0+415
07.05.2018 14:50 ZP-7/2018 Zakup i dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych dla Szkół w Gminie Istebna
19.04.2018 09:48 GR.271.6.2018 Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka
06.04.2018 12:29 GR.271.5.2018 Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej
30.03.2018 10:58 ZP-6/2018 Zakup i dostawa 3 Generatorów van de Graaffa dla Szkół w Gminie Istebna
30.03.2018 10:45 ZP-5/2018 Zakup i dostawa 8 ekranów na statywie dla Szkół w Gminie Istebna
28.03.2018 15:15 ZP-4/2018 Zakup i dostawa 3 szaf (metalowych z odciągiem) na odczynniki dla nauczyciela dla Szkół w Gminie Istebna
28.03.2018 14:22 GR.271.4.2018 Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej
22.03.2018 13:43 ZP-3/2018 Zakup i dostawa 3 dygestoriów dla Szkół w Gminie Istebna
13.03.2018 15:21 GR.271.3.2018 Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej
28.02.2018 16:04 ZP-2/2018 Zakup i dostawa wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna
01.02.2018 15:26 GR.271.2.2018 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odc. Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid
12.01.2018 10:42 GR.271.1.2018 Przebudowa grilla na terenie Amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej w ramach projektu pn: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego transgranicznej doliny rzeki Olzy – etap I
03.01.2018 12:12 NR-1/2018 Zakup i dostawa wyposażenia dla Szkół w Gminie Istebna