Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.06.2022 09:23 Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Usług Komunalnych ds. przyłączy wodno-kanalizacyjnych (UK.3)
17.06.2022 13:49 Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na kierownicze stanowisko w Urzędzie Gminy Istebna- Zastępca Kierownika USC (1/4 etatu)
17.06.2022 13:46 Informacja Wójta Gminy Istebna o wynikach naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy Istebna- Zastępca Kierownika USC
25.05.2022 15:12 Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
11.05.2022 13:53 Informacja Wójta Gminy Istebna o wynikach naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy Istebna- pracownik ds. przyłączy wodno-kanalizacyjnych (UK.3)
05.05.2022 15:22 Informacja Wójta Gminy Istebna o wynikach naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy Istebna- pracownik ds. inwestycji i remontów
14.04.2022 12:13 Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Usług Komunalnych ds. przyłączy wodno-kanalizacyjnych (UK.3)
12.04.2022 16:10 Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska- ds. inwestycji i remontów (RI.14)
12.04.2022 15:54 Informacja Wójta Gminy Istebna o wynikach naboru na wolne stanowisko w Urzedzie Gminy Istebna- Pracownik ds. zagospodarowania przestrzennego (RI.3) w Referacie Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
15.03.2022 16:09 Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska- ds. zagospodarowania przestrzennego (RI.3)
10.03.2022 14:27 Informacja Wójta Gminy Istebna o wynikach naboru na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy Istebna- pracownik ds. inwestycji i remontów (RI.10)
17.02.2022 14:31 Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska- ds. inwestycji i remontów (RI.10)
11.02.2022 12:27 Informacja Wójta Gminy Istebna o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko w Urzedzie Gminy Istebna- Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Istebnej
27.01.2022 13:12 Informacja Wójta Gminy Istebna o wynikach naboru na wolne stanowisko w Urzedzie Gminy Istebna- Pracownik ds. obsługi kancelaryjnej i spraw społecznych
27.01.2022 13:02 Informacja Wójta Gminy Istebna o wynikach naboru na wolne stanowisko w Urzedzie Gminy Istebna- pracownik ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i realizacji projektów
27.01.2022 12:58 Informacja Wójta Gminy Istebna o wynikach naboru na wolne stanowisko w Urzedzie Gminy Istebna- Pracownik w Referacie Finansowym (FN.9)
19.01.2022 15:04 Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na kierownicze stanowisko w Urzędzie Gminy Istebna- Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
19.01.2022 15:01 Informacja Wójta Gminy Istebna o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko w Urzędzie Gminy Istebna- Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
05.01.2022 15:39 Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- pracownik w Referacie Społeczno Organizacyjno Informatycznym – stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej i spraw społecznych
05.01.2022 15:28 Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- pracownik w Referacie Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska- ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i realizacji projektów
04.01.2022 16:06 Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzednicze- pracownik w Referacie Finansowym – stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych (FN.9)
23.12.2021 13:28 Informacja Wójta Gminy Istebna o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - pracownik w Referacie Finansowym – stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych (FN.9)
23.12.2021 13:28 Informacja Wójta Gminy Istebna o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - pracownik w Referacie Społeczno Organizacyjno Informatycznym – stanowisko ds. kadr i public relations (SOI.9)
17.12.2021 13:04 Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na kierownicze stanowisko w Urzędzie Gminy Istebna- Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
30.11.2021 14:55 Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzednicze- pracownik w Referacie Społeczno Organizacyjno Informatycznym – stanowisko ds. kadr i public relations (SOI.9)
30.11.2021 14:50 Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzednicze- pracownik w Referacie Finansowym – stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych (FN.9)
16.11.2021 15:24 Informacja Wójta Gminy Istebna o wynikach naboru na wolne stanowisko w Urzedzie Gminy Istebna- Pracownik w Referacie Finansowym (FN.9)
29.10.2021 14:10 Informacja Wójta Gminy Istebna o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko w Urzedzie Gminy Istebna- Sekretarz Gminy
04.10.2021 15:22 Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Istebnej - stanowisko Sekretarz Gminy
04.10.2021 15:18 Wójt Gminy Istebna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzednicze- pracownik w Referacie Finansowym – stanowisko ds. podatków i opłat lokalnych (FN.9)

1 2 3 4 5 6 następna