Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.06.2019 13:03 Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego im. Ks. Londzina w Istebnej - Robert Biernacki
11.06.2019 13:02 Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr1 w Jaworzynce - Grażyna Przybyła
11.06.2019 13:01 Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koniakowie - Andrzej Ryłko
11.06.2019 12:58 Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej - Danuta Szmigielska
11.06.2019 12:58 Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej - Elżbieta Legierska Niewiadomska
11.06.2019 12:57 Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr2 w Jaworzynce - Dorota Małyjurek
11.06.2019 12:56 Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Gminnego Zespołu ds Oświaty w Istebnej - Bogdan Ligocki
11.06.2019 12:55 Oświadczenie majątkowe -Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej - Teresa Łacek
11.06.2019 12:54 Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr2 w Koniakowie - Monika Kukuczka
06.06.2018 12:04 Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego im. Ks. Londzina w Istebnej - Robert Biernacki
06.06.2018 12:03 Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr1 w Jaworzynce - Grażyna Przybyła
06.06.2018 12:03 Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr2 w Koniakowie - Monika Kukuczka
06.06.2018 12:02 Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koniakowie - Andrzej Ryłko
06.06.2018 12:02 Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr2 w Jaworzynce - Dorota Małyjurek
06.06.2018 12:01 Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej - Elżbieta Legierska Niewiadomska
06.06.2018 12:01 Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Istebnej - Danuta Szmigielska
06.06.2018 11:59 Oświadczenie majątkowe -Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej - Teresa Łacek
06.06.2018 11:58 Oświadczenie majątkowe - Dyrektor Gminnego Zespołu ds Oświaty w Istebnej - Bogdan Ligocki