Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.04.2020 12:44 sprawozdanie opisowe Gminy Istebna za rok 2019 wraz z opinią RIO
03.04.2020 12:34 sprawozdania finansowe za rok 2019
24.02.2020 07:35 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniajace o stanie zobowiazań według tytułów dłużnych samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec 2019 roku
24.02.2020 07:34 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec 4 kwartału 2019 roku
24.02.2020 07:33 Rb-UN roczne sprawozdanie uzupelniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec 4 kwartału 2019
24.02.2020 07:31 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorzadowej instytucji kultury wg stanu na koniec 4 kwartału 2019 roku
24.02.2020 07:26 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniajace o stanie zobowiazań według tytułów dłuznych wg stanu na koniec 2019 roku
24.02.2020 07:25 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku
24.02.2020 07:24 Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst na koniec 2019r.
24.02.2020 07:23 Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodow podatkowych od poczatku roku do dnia 31 grudnia roku 2019
24.02.2020 07:22 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku
24.02.2020 07:20 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019
24.02.2020 07:18 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od poczatku roku do końca 4 kwartału roku 2019
24.02.2020 07:17 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019
24.02.2020 07:16 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019
29.10.2019 08:05 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej instucji kultury wg stanu na koniec 3 kwartału 2019 roku
29.10.2019 08:03 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jsamorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec 3 kwartału 2019 roku
24.10.2019 09:22 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku
24.10.2019 09:18 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku
24.10.2019 09:16 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019
24.10.2019 09:15 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od poczatku roku do końca 3 kwartału roku 2019
24.10.2019 09:02 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30 września roku 2019
24.10.2019 08:57 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30 września roku 2019
05.09.2019 10:20 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Istebna za I półrocze roku 2019 oraz opinia RIO
19.07.2019 07:49 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019
19.07.2019 07:48 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019
19.07.2019 07:47 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od poczatku roku do końca 2 kwartału roku 2019
19.07.2019 07:46 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019
19.07.2019 07:45 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku
19.07.2019 07:44 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie nalezności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

1 2 następna