Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.11.2018 13:16 Postanowienie Nr DBB-773-34/18 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 13 listopada 2018r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
02.11.2018 12:50 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej w dniach 3 - 4 listopada 2018r.
23.10.2018 10:05 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej z dnia 23 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.
12.10.2018 12:34 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania nr 1 w istebnej z dnia 12 października 2018r. o składzie komisji z uwzględnieniem pełnionych funkcji, o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w związku z wyborami organów jst zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
08.10.2018 13:28 Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych ds.ustalenia wyników głosowania w Gminie istebna o składzie Komisji z uwzględnieniem pełnionych funkcji, o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania, w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
08.10.2018 13:25 Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych ds.przeprowadzenia głosowania w Gminie Istebna o składzie Komisji z uwzględnieniem pełnionych funkcji, o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania, w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
03.10.2018 09:28 Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej z dnia 2 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych i o zarejestrowanych kandydatach na wójta
02.10.2018 16:08 Informacja o sporządzeniu spisu wyborców
01.10.2018 12:45 Obwieszczenie Gminnej komisji Wyborczej w Istebnej o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
01.10.2018 11:23 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie glosowania i warunkach ważności głosu
01.10.2018 09:17 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania (...)
01.10.2018 08:03 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w B-B Nr 2 o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach zarzadzonych na dzień 21 października 2018r.
27.09.2018 08:48 Komunikat Komisarzy Wyborczych w Bielsku-Białej z dnia 26 września 2018r.
25.09.2018 09:39 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
20.09.2018 10:42 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
17.09.2018 08:45 Państwowa Komisja Wyborcza - - informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawmych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
17.09.2018 08:39 Państwowa Komisja Wyborcza - informacja o uprawnieniach wyborców niepełnostrawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
12.09.2018 12:41 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej z dnia 11 września 2018r. o składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach w związku z wyborami organów jesnostek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 21 października 2018r.
12.09.2018 12:35 Zarządzenie Wójta Gminy istebna w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
12.09.2018 10:22 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna
11.09.2018 11:05 Komunikat Komisarza Wyborczego w B-B II w sprawie sposobu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych
11.09.2018 09:14 Komunikat komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 6 września 2018r.
28.08.2018 14:02 Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego w sprawie informacji o okręgach wyborczych
28.08.2018 12:11 Kalendarz wyborczy
21.08.2018 13:39 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie informacji o okregach wyborczych..
16.08.2018 14:50 Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
16.08.2018 14:11 Informacje związane z głosowaniem korespondencyjnym