Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.11.2010 13:35 Uchwała Nr XXXVI/361/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 5 listopada 2010 r w sprawie skargi Pana Dariusza Hanusa.
10.11.2010 13:33 Uchwała Nr XXXVI/360/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 5 listopada 2010 r w sprawie skargi Pana Dariusza Hanusa.
10.11.2010 13:31 Uchwała Nr XXXVI/359/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 5 listopada 2010 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2010.
10.11.2010 13:29 Uchwała Nr XXXVI/358/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 5 listopada 2010 r w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Istebna .
10.11.2010 13:25 Uchwała Nr XXXVI/357/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 5 listopada 2010 r w sprawie nabycia nieruchomości.
10.11.2010 13:24 Uchwała Nr XXXVI/356/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 5 listopada 2010 r w sprawie nabycia nieruchomości.
10.11.2010 13:22 Uchwała Nr XXXVI/355/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 5 listopada 2010 r w sprawie nabycia nieruchomości.
10.11.2010 13:20 Uchwała Nr XXXVI/354/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 5 listopada 2010 r w sprawie nabycia nieruchomości.
10.11.2010 13:19 Uchwała Nr XXXVI/353/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 5 listopada 2010 r w sprawie nabycia nieruchomości.
10.11.2010 13:17 Uchwała Nr XXXVI/352/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 5 listopada 2010 r w sprawie nabycia nieruchomości.
10.11.2010 13:13 Uchwała Nr XXXVI/351/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 5 listopada 2010 r w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola oraz trybu i zakresu kontroli.
10.11.2010 13:09 Uchwała Nr XXXVI/350/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 5 listopada 2010 r w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.
10.11.2010 12:59 Uchwała Nr XXXVI/349/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 5 listopada 2010 r zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporz.miejscowego planu zaogospodar. przestrzennego Gminy Istebna.
10.11.2010 12:57 Uchwała Nr XXXVI/348/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 5 listopada 2010 r zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporz.miejscowego planu zaogospodar. przestrzennego Gminy Istebna.
10.11.2010 12:53 Uchwała Nr XXXVI/347/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 5 listopada 2010 r zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i zagosp. przestrz.Gminy Istebna
10.11.2010 12:37 Uchwala Nr XXXVI/346/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 5 listopada 2010 r w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna" .
07.10.2010 16:21 Uchwała Nr XXXV/345/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 30 września 2010 w sprawie wniosku Pana Dariusza Hanusa.
07.10.2010 16:20 Uchwała Nr XXXV/344/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 30 września 2010 w sprawie wniosku Pana Dariusza Hanusa.
07.10.2010 16:18 Uchwała Nr XXXV/343/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 30 września 2010 w sprawie wniosku Pana Dariusza Hanusa.
07.10.2010 16:16 Uchwała Nr XXXV/342/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 30 września 2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2010.
07.10.2010 16:14 Uchwała Nr XXXV/341/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 30 września 2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o krztałtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.
07.10.2010 16:12 Uchwała Nr XXXV/340/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 30 września 2010 w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku .
07.10.2010 16:06 Uchwała Nr XXXV/339/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 30 września 2010 w sprawie opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przekształ.Wojewódzkiego Centrum Pediatrii"Kubalonka"
07.10.2010 16:00 Uchwała Nr XXXV/338/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 30 września 2010 w sprawie nabycia nieruchomości.
07.10.2010 15:58 Uchwała Nr XXXV/337/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 30 września 2010 w sprawie nabycia nieruchomości.
07.10.2010 15:56 Uchwała Nr XXXV/336/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 30 września 2010 w sprawie nabycia nieruchomości i ustanowienia służebności gruntowej drogi..
07.10.2010 15:53 Uchwała Nr XXXV/335/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 30 września 2010 w sprawie nabycia nieruchomości.
07.10.2010 15:51 Uchwała Nr XXXV/334/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 30 września 2010 w sprawie nabycia nieruchomości.
07.10.2010 15:49 Uchwała Nr XXXV/333/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 30 września 2010 w sprawie nabycia nieruchomości.
07.10.2010 15:47 Uchwała Nr XXXV/332/2010 Rady Gminy Istebna z dnia 30 września 2010 w sprawie wspomagania ze środków budżetowych Gminy Istebna realizacaji grupowych urządzeń zaopatrzenia w wodę.

1 2 3 4 5 6 następna