Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.02.2019 09:03 Obwieszczenie nr 13/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 11 lutego 2019r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Istebna przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019r.
11.02.2019 08:14 Protokół obsadzenia mandatu radnego bez głosowania
11.02.2019 08:12 Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Istebna
09.01.2019 11:56 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej z dnia 8 stycznia 2019r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Istebna bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7
09.01.2019 11:52 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej z dnia 8 stycznia 2019r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Istebna zarządzonych na dzień 10 lutego 2019r.
09.01.2019 10:47 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej z dnia 8 stycznia 2019r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Istebna zarządzonych na dzień 10 lutego 2019r.
03.01.2019 09:50 Informacja o sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin w gminach liczących do 20 000 mieszkańców
28.12.2018 13:35 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej z dnia 28.12.2018 r. o składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Istebna zarządzonymi na dzień 10 lutego 2019 r.
19.12.2018 10:46 Zarządzenie nr 0050.149.2018 Wójta Gminy istebna z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Istebna w dniu 10 lutego 2019r.
18.12.2018 14:41 Informacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Istebna zarządzonymi na dzień 10 luty 2019r.
18.12.2018 08:22 Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 17 grudnia 2018r. o komitecie wyborczym utworzonym w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Istebna zarządzonych na dzień 10 lutego 2019r.
17.12.2018 12:27 KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ II z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie miejsca, czasu i terminu przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Istebna zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.
17.12.2018 12:27 ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO PRZEZ WYBORCĘ NIEPEŁNOSPRAWNEGO
17.12.2018 12:25 INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ II z dnia 4 grudnia 2018 r. o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Istebna w okręgu wyborczym nr 7, zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.
17.12.2018 12:24 Zgodna_na_przyjecie_pelnomocnictwa
17.12.2018 12:23 Wniosek_o_sporzadzenie_aktu_pelnomocnictwa
17.12.2018 12:21 INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ II z dnia 14 listopada 2018 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
11.12.2018 11:44 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie informacji o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Istebna w okręgu wyborczym nr 7, zarządzonych na dzień 10 lutego 2019r.
11.12.2018 11:11 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie informacji o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Istebna zarządzonych na dzień 10 lutego 2019r.
06.12.2018 11:02 Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Istebna, w dniu 10 lutego 2019r.
06.12.2018 10:57 Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Istebna, w dniu 10 lutego 2019r.
04.12.2018 13:44 Zarządzenie nr 430/18 Wojewody Śląskiego z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Istebna w okręgu wyborczym nr 7