Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.12.2019 11:32 Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, ul. Wojska Polskiego 3, 43-400 Cieszyn, w roku szkolnym 2019/2020", w okresie od 02.01.2020 r. do 26.06.2020 r.
11.12.2019 11:11 Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego w ilości 339 opraw będących własnością Gminy Istebna
09.12.2019 15:02 Usługi w zakresie "odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z gminnych oczyszczalni ścieków"
24.10.2019 13:11 SOI.271.2.5.2019 Zaproszenie do złożenia ofert na zakup sprzętu komputerowego ( laptop, drukarki)
23.10.2019 11:50 Zapytanie ofertowe na realizację zadania: sprzedaż i montaż drzwi wejściowych, wewnętrznych, drewnianych przeciwpożarowych do biura Urzędu Stanu Cywilnego w Istebne
23.10.2019 11:14 SOI.271.2.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na fabrycznie nowe komputery wraz z oprogramowaniem systemowym.
11.10.2019 09:29 SSO.271.1.3.2019 Protokół z konkursu ofert "Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnego w Cieszynie na rok szkolny 2019/2020"
10.10.2019 12:19 RI.271.2.11.2019 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji zadania pn: „Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka we wsi Jaworzynka”. Niniejsze zamówienie współfinansowanie jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.
04.10.2019 09:05 RI.271.2.6.2019 Odbiór oraz utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Istebna
02.10.2019 15:34 RI.271.2.5.2019 Dostawa węgla w sezonie grzewczym 2019/2020 na potrzeby Gminy Istebna
01.10.2019 22:54 Budowa zaplecza piknikowego naTrójstyku w Jaworzynce jako obiektu małej architektury.
01.10.2019 22:22 "Remont kapliczki w Koniakowie na Ochodzitej"
27.09.2019 14:03 SSO.271.1.3.2019 Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu placówek Szkolno - Wychowawczych w Cieszynie
26.09.2019 21:36 "Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Koniakowie Rastoce" - konkurs ofert
22.08.2019 16:21 Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wiat przystankowych
21.08.2019 13:22 Zapytanie ofertowe - wykonanie audytu
06.08.2019 12:55 Zakup i dostawa mundurów galowych wyjściowych dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce Centrum i w Jaworzynce Zapasiekach
17.07.2019 15:34 OŚ.271.1.2.2019 Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Milowieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk" w Milówce w roku szkolnym 2019/2020
02.07.2019 15:36 Zapytanie ofertowe - sprzedaż płyt Jomb
04.06.2019 09:16 Gmina Istebna zaprasza do składania oferty cenowej na zadanie: "Zakup 20 kompletów: stoliki z ławeczkami" realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego we wsi Koniaków
29.04.2019 13:49 GR.271.2.7.2019 Opracowanie dokumentacji wodociągu Kosarzyska Pańska Łąka
29.04.2019 13:46 GR.271.2.6.2019 Opracowanie dokumentacji budowy wodociągu w Jaworzynce
29.04.2019 13:39 GR.271.2.5.2019 Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie
14.03.2019 15:41 GR.271.2.3.2019 Opracowanie dokumentacji – Budowy kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie,
14.03.2019 15:29 GR.271.2.4.2019 Opracowanie dokumentacji – Budowy wodociągu w Jaworzynce Łupienie
29.01.2019 15:38 OŚ.271.1.1.2019 Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Milowieckiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk" w Milówce w roku szkolnym 2018/2019
09.01.2019 14:28 UK.271.2.1.2019 Informacje o wyborze oferty
02.01.2019 13:03 UK.271.2.1.2019 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego - 339 punktów należących do Gminy Istebna