Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.11.2019 17:12 RI.271.1.9.2019 Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9 – osobowego typu BUS
18.11.2019 15:56 RI.271.1.8.2019 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2019/2020
15.10.2019 17:03 RI.271.1.7.2019 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2019/2020
04.10.2019 14:50 RI.271.1.6.2019 Remont drogi gminnej Dziedzina Kubale we wsi Istebna na następujących odcinkach: Odcinek I w km 0+000 – 0+151 oraz odcinek II w km 0+000 – 0+364
02.10.2019 16:08 RI.271.1.5.2019 Remont drogi gminnej nr 617 105S Wilcze we wsi Istebna w km 0+000 0+495
02.10.2019 15:45 RI.271.1.4.2019 Remont drogi gminnej nr 617 015S Polana Korbasy Łupienie we wsi Jaworzynka w km 0+000 0+573
20.09.2019 15:22 RI.271.1.3.2019 Przebudowa dróg gminnych we wsi Jaworzynka
26.08.2019 15:54 RI.271.1.2.2019 Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka we wsi Jaworzynka
20.08.2019 17:31 RI.271.1.1.2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna
17.07.2019 15:05 GR.271.1.8.2019 Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej – etap 2
12.07.2019 16:33 ZP-1/2019 Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z układem napędowym 4x4
17.05.2019 13:50 GR.271.1.7.2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna
25.04.2019 15:19 GR.271.1.6.2019 Przebudowa drogi gminnej nr 617 105S Wilcze we wsi Istebna w km 0+010 – 0+155, 0+220 – 0+319
19.04.2019 13:37 GR.271.1.5.2019 Przebudowa drogi gminnej nr 617 088S Dzielec we wsi Istebna w km 0+087 – 0+340
19.04.2019 13:16 GR.271.1.4.2019 Przebudowa drogi gminnej nr 617 095S Leszczyna we wsi Istebna w km 0+020 – 0+160 oraz przepustu w km 0+060
25.03.2019 16:16 GR.271.1.3.2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Istebna
30.01.2019 14:56 GR.271.1.2.2019 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2018/2019
14.01.2019 15:45 GR.271.1.1.2019 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2018/2019