Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.03.2021 10:50 sprawozdania finansowe za rok 2020
31.03.2021 10:50 sprawozdanie opisowe Gminy Istebna za rok 2020 wraz z opinią RIO
23.02.2021 10:30 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec 4 kwartału 2020 r oraz Rb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec 4 kwartału 2020 r.
23.02.2021 10:19 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec 4 kwartału 2020 r. oraz Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec 4 kwartału 2020 r.
22.02.2021 08:10 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku
22.02.2021 08:06 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2020 roku
22.02.2021 08:04 Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2020 roku
22.02.2021 08:01 Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020
22.02.2021 07:59 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020
22.02.2021 07:58 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku
22.02.2021 07:56 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od początku roku do końca 4 kwartału roku 2020
22.02.2021 07:52 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020
22.02.2021 07:50 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020
28.10.2020 12:06 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec 3 kwartału 2020 r.
28.10.2020 12:04 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec 3 kwartału 2020 r.
28.10.2020 11:37 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020
28.10.2020 11:36 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku
28.10.2020 11:35 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku
28.10.2020 11:34 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od początku roku do końca 3 kwartału roku 2020
28.10.2020 11:33 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30 września roku 2020
28.10.2020 11:31 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30 września 2020
02.09.2020 10:54 Informacja Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy Istebna za I półrocze 2020 wraz z opinią RIO
23.07.2020 13:21 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku
23.07.2020 13:20 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec 2 kwartału 2020 roku
23.07.2020 12:46 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku
23.07.2020 12:44 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020
23.07.2020 12:42 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku
23.07.2020 12:40 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od początku roku do końca 2 kwartału roku 2020
23.07.2020 12:38 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020
23.07.2020 12:36 Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jst które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2019 od początku roku do dnia 30 czerwca 2020

1 2 następna