Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.01.2021 13:00 Zarządzenie nr 0050.209.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia planów finansowych Gminy I Urzędu Gminy na rok 2021
22.01.2021 11:04 Zarządzenie Nr 0050.206.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
14.01.2021 14:48 Zarządzenie Nr 0050.208.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Istebna
13.01.2021 14:44 Zarządzenie Nr 0050.199.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Istebna
13.01.2021 14:42 Zarządzenie Nr 0050.157.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 października2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do Uchwały rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020, podjętej na sesji w dniu 29 października 2020r.
13.01.2021 14:40 Zarządzenie Nr 0050.117.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 1 września 2020 r. w sprawie refundacji zakupu okularów korygujących wzrok
13.01.2021 13:01 Zarządzenie Nr 0050.207.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
04.01.2021 11:15 Zarządzenie Nr 0050.204.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.201.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 grudnia 2020 r. zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
04.01.2021 11:15 Zarządzenie Nr 0050.205.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
04.01.2021 11:12 Zarządzenie Nr 0050.203.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
04.01.2021 11:11 Zarządzenie Nr 0050.201.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
04.01.2021 11:11 Zarządzenie Nr 0050.202.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie inwentaryzacji kasy
04.01.2021 11:10 Zarządzenie Nr 0050.200.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
04.01.2021 11:08 Zarządzenie Nr 0050.198.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
04.01.2021 11:07 Zarządzenie Nr 0050.197.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do Uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020, podjętej na sesji w dniu 21 grudnia 2020r.
04.01.2021 11:05 Zarządzenie Nr 0050.196.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020 6
04.01.2021 11:02 Zarządzenie Nr 0050.195.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK)
04.01.2021 10:57 Zarządzenie Nr 0050.194.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego procedurę wdrożenia oraz funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Istebna.
04.01.2021 10:52 Zarządzenie Nr 0050.192.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
04.01.2021 10:52 Zarządzenie Nr 0050.193.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
04.01.2021 10:49 Zarządzenie Nr 0050.191.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
04.01.2021 10:27 Zarządzenie Nr 0050.189.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
04.01.2021 10:27 Zarządzenie Nr 0050.190.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
04.01.2021 10:26 Zarządzenie Nr 0050.188.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania dorocznych nagród Wójta Gminy Istebna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa kulturowego
04.01.2021 10:13 Zarządzenie Nr 0050.186.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
04.01.2021 10:12 Zarządzenie Nr 0050.185.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020
04.01.2021 09:55 Zarządzenie Nr 0050.156.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ceny informatora " Nasza Trójwieś" oraz opłat za umieszczanie reklam i innych materiałów
23.12.2020 14:17 Zarządzenie nr 0050.199.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Istebna
07.12.2020 11:30 Zarządzenie Nr 0050.187.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 0050.187.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 października 2020r. w sprawie powołania GKU-A
07.12.2020 10:58 Zarządzenie Nr 0050.184.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 listopada 2020 r. w srawie zmiany budżetu Gminy Istebna na rok 2020

1 2 3 4 5 6 następna