Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.05.2022 11:00 Informacja Wójta Gminy Istebna o wykonaniu budżetu Gminy Istebna za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
25.04.2022 14:33 sprawozdania finansowe za 2021 rok
07.04.2022 10:36 sprawozdanie opisowe Gminy Istebna za rok 2021 wraz z opinią RIO
22.02.2022 11:21 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021
22.02.2022 11:19 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021
22.02.2022 11:18 Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021
22.02.2022 11:13 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021
22.02.2022 11:11 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku
22.02.2022 11:09 Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2021 roku
22.02.2022 11:07 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od początku roku do końca 4 kwartału roku 2021
22.02.2022 11:05 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku
22.02.2022 11:04 Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 2021 roku
22.02.2022 11:02 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku
22.02.2022 11:01 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec 4 kwartału 2021 roku
25.10.2021 10:36 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec 3 kwartału 2021 r.
25.10.2021 10:26 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec 3 kwartału 2021 roku
25.10.2021 10:24 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021
25.10.2021 10:22 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku
25.10.2021 10:17 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku
25.10.2021 10:16 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od początku roku do końca 3 kwartału roku 2021
25.10.2021 10:14 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30 września roku 2021
25.10.2021 10:13 Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst od początku roku do dnia 30 września 2021
03.09.2021 09:45 Informacja Wójta Gminy Istebna o przebiegu wykonania budżetu Gminy Istebna za I półrocze 2021r. wraz z opinią RIO
23.07.2021 11:19 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec 2 kwartału 2021 roku
23.07.2021 11:18 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych samorządowej instytucji kultury wg stanu na koniec 2 kwartału 2021 r.
23.07.2021 11:17 Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku
23.07.2021 11:15 Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021
23.07.2021 11:14 Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku
23.07.2021 11:13 Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych od początku roku do końca 2 kwartału roku 2021
23.07.2021 11:11 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021

1 2 następna