Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.04.2021 13:58 Zarządzenie nr 0050.44.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021
09.04.2021 13:57 Zarządzenie nr 0150.43.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 6 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenie nr 0151.182.2018 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad polityki rachunkowości oraz zasad kontroli zarządczej w okresie gospodarki finansowej obowiązującej w Urzędzie Gminy w Istebnej
09.04.2021 13:55 Zarządzenie nr 0050.42.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021
09.04.2021 13:54 Zarządzenie nr 0050.41.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie usatelnia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzedu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021, podjętej na sesji w dniu 30 marca 2021r.
25.03.2021 14:38 Zarządzenie nr 0050.40.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021
25.03.2021 14:36 Zarządzenie nr 0050.39.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Istebna
23.03.2021 08:28 Zarządzenie nr 0050.38.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021
23.03.2021 08:25 Zarządzenie nr 0050.37.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021
23.03.2021 08:21 Zarządzenie nr 0050.36.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na rok 2021 oraz ststystycznej liczby dzieci w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Istebna
11.03.2021 11:17 Zarządzenie nr 0050.35.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji kontrolnej do weryfikacji wykonania zadania w sprawie udzielania dotacji celowej w 2020 roku na modernizację źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022 przyjetego uchwałą nr XXVII/221/2017 z dnia 31 marca 2017r.
09.03.2021 12:06 Zarządzenie nr 0050.33.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021
09.03.2021 12:02 Zarządzenie Nr 0050.34.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia o konsultacjach projektu Strategii Rozwoju Gminy Istebnana lata 2021-2030.
09.03.2021 12:00 Zarządzenie Nr 0050.32.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Istebna z dnia 22 sierpnia 2019 roku.
09.03.2021 11:59 Zarządzenie Nr 0050.31.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Istebna z dnia 22 sierpnia 2019 roku.
09.03.2021 11:55 Zarządzenie Nr 0050.30.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Istebna z dnia 22 sierpnia 2019 roku.
09.03.2021 11:46 Zarządzenie nr 0050.29.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Istebna na rok 2021
09.03.2021 11:41 Zarządzenie nr 0050.28.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodó i planu finansowego wydatków Urzedu Gminy do Uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021, podjętej na sesji w dniu 25 lutego2021.
09.03.2021 11:39 / Zarządzenie nr 0050.26.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie powołania składu osobowego GKRPA
01.03.2021 10:12 Zarządzenie nr 0050.25.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Istebnaw 2021 roku.
01.03.2021 10:09 Zarządzenie Nr 0050.23.2020 Wójta Gminy Istebna z dnia 15 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do publicznego przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
01.03.2021 10:09 Zarządzenie nr 0050.24.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Istebna na rok 2021
01.03.2021 10:06 Zarządzenie nr 0050.22.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Istebna na rok 2021
01.03.2021 10:05 Zarządzenie nr 0050.21.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Istebna na rok 2021
01.03.2021 10:04 Zarządzenie nr 0050.20.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania wniosków zlożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Istebna w roku 2021.
01.03.2021 09:54 Zarządzenie nr 0050.19.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Istebna na rok 2021
01.03.2021 09:53 Zarządzenie nr 0050.18.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu gminy Istebna na rok 2021
01.03.2021 09:52 Zarządzenie nr 0050.17.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
04.02.2021 15:03 Zarządzenie nr 0050.16.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Istebnej, powołanego Zarządzeniem Nr 0050.118.2019 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 sierpnia 2019 roku
04.02.2021 14:59 Zarządzenie nr 0050.15.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodó i planu finansowego wydatków Urzedu Gminy do Uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2021, podjętej na sesji w dniu 28 stycznia 2021.
04.02.2021 14:55 Zarządzenie nr 0050.14.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Istebna na rok 2021.

1 2 następna