Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.12.2010 13:41 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w dniu 21.09.2010.
06.12.2010 13:35 Protokół nr 22 /10 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w dniu 21 września 2010.
29.09.2010 08:37 Protokół nr 21/10 ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych RG Istebna z dnia 14 czerwca 2010 r.
29.09.2010 08:26 Protokół nr 20/10 ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych RG Istebna z dnia 21 kwietnia 2010 r.
06.05.2010 14:55 Protokół nr 19 z dnia 26 lutego 2010 z posiedzenia Komisji Oświaty Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej RG Istebna.
06.05.2010 14:53 Protokół nr 19 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego RG Istebna z dnia 26 lutego 2010 r
31.03.2010 13:23 Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Istebna z dnia 29 marca 2010.
08.02.2010 09:47 Protokół nr 18/ 09 z wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2009.
23.12.2009 09:38 Protokół nr 17 /09 ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Istebna z dnia 8 pażdziernika 2009.
26.08.2009 12:57 Protokół nr 16 z posiedzenia w dniu 26.06.09 r Komisji Oświaty Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Istebna.
26.08.2009 12:53 Protokół Nr 16 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Ochrony Srodowiska i Porz.Publ. z dnia 26.06.09 r.
15.07.2009 11:57 Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Istebna Nr 15 z dnia 21 kwietnia 2009 r.
15.07.2009 11:52 Protokół Komisji Rozwoju Gospodarczego Ochrony Srodowiska i Porządku Publicznego nr 14 z dnia 23 lutego 2009 r.
16.04.2009 13:24 Protokół nr 5/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Istebna z dnia 30 marca 2009
26.03.2009 08:46 Protokół Nr 3 z posiedzenia Komisji Stautowej Rady Gminy Istebna z dnia 23 stycznia 2009 r.
26.03.2009 08:43 Protokół Nr 2 z posiedzenia Komisji Satutowej Rady Gminy Istebna z dnia 29 sierpnia 2008 r.
23.03.2009 12:57 Protokół nr 11/08 z posiedzenia Komisji Rady Gminy z dnia 18 i 19 czerwca 2008 r.
09.03.2009 13:19 P r o t o k o ł nr 13/08z wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego oraz KomisjiOświaty Kultury Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w dniu 4 .12.
09.03.2009 13:16 P r o t o k o ł nr 12/08 z posiedzenia Komisji Rady Gminy Istebna z dnia 10 i 14 pażdziernika 2008
27.06.2008 12:40 Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 2 kwietnia 2008
23.06.2008 14:59 Protokół nr 10 /08 z wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i PomoSpołecznej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego Ochron. Srod. Porz.Publicz. w dniu 25.04.08
03.04.2008 15:42 Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Gminy Istebna .
03.04.2008 15:37 P r o t o k ó ł nr 9 /07 z wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.
14.01.2008 10:23 P r o t o k ó ł nr 8 /07z wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.
18.12.2007 08:27 P r o t o k ó ł nr 7 /07z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Istebna odbytego w dniu 5 października 2007 roku .
18.12.2007 08:23 P r o t o k ó ł nr 7 /07ze posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy Istebna odbytego w dniu 4 października 2007 roku .
07.12.2007 11:33 Protokół Nr 3 z Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Istebna z dnia 23 października 2007 r.
27.07.2007 08:18 P r o t o k ó ł nr 6 /07ze wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 18 czerwca 2007 roku ,godz.8,00.
27.07.2007 07:59 PROTOKÓŁ nr 5/07 Protokół z objazdu dróg gminnych w dniu 11 i 12 maja 2007r
14.06.2007 10:41 Protokół nr 4 /07 z wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Rozwoju Gospod.Ochrony Środ. i Porządku Publicz.w dniu 23 kwietnia 2007r.

1 2 następna