Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.03.2021 13:16 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmujący obszar zbiornika retencyjnego i planowanego ujęcia wody Tokarzonka uchwalony Uchwałą Nr. XX/136/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śląsk. poz. 3345) Status: obowiązujący
05.03.2021 13:08 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmujący obszar położony w rejonie Kubalonki w Istebnej uchwalony Uchwałą Nr V/29/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śląsk. poz. 2012) Status: obowiązujący
05.03.2021 12:49 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmujący obszar położony w rejonie oczyszczalni ścieków Pustki uchwalony Uchwałą Nr XXVI/214/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląsk. poz. 1156) Status: obowiązujący
05.03.2021 12:45 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmujący obszary w rejonie szczytu Złotego Gronia oraz obszary w rejonie przysiółków Olza, Beskid, Dzielec, Gliniane i Tartak w Istebnej uchwalony Uchwałą Nr IX/58/2015 z dnia 7 lipca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Śląsk. poz. 3989) Status: obowiązujący
05.03.2021 12:38 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar w rejonie przysiółka Gliniane w Istebnej uchwalony Uchwałą Nr XXXIII/316/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Śląsk. poz. 1107) Status: obowiązujący
05.03.2021 12:33 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmujący obszary w rejonie przysiółków Olecki, Stecówka, Pietraszonka, Andziołówka, Suszki w Istebnej, przysiółków Czerchla, Łacki, Trójstyk, Czadeczka w Jaworzynce, przysiółków Kadłuby, Deje w Koniakowie uchwalony Uchwałą Nr XXV/227/2013 z dnia 12 marca 2013 r. poz 2631) Status: obowiązujący
05.03.2021 12:25 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmujący obszary w rejonie przysiółków Kubalonka, Olecki, Leszczyna, Tartak, Olza, pod Złotym Groniem, Dzielec, Szymcze, Suszki, Jasnowice, Beskid w Istebnej, przysiółków Czerchla, Klimki, Stańki, Bestwiny, Łupienie w Jaworzynce, przysiółków Bukowina, Legiery, Gronik w Koniakowie uchwalony Uchwałą Nr VI/24/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Śląsk. poz 2690) Status: obowiązujący
05.03.2021 12:12 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmujący obszary w rejonie wyciągów pod Złotym Groniem i góry Złoty Groń w Istebnej, przysiółków Brzestowe, Jasnowice, Na Las, Za Gliniane, Pietraszonka i Kubalonka w Istebnej, w rejonie góry Wawrzaczów Groń, Trójstyku, doliny rzeki Czadeczki, przysiółków Duraje, Zapasieki, Klimki, Łupienie i Biłki w Jaworzynce oraz w rejonie przysiółka Bronckówki w Koniakowie uchwalony Uchwałą Nr XXIV/231/2009 z dnia 6 lipca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Śląsk. poz. 3026) Status: obowiązujący
05.03.2021 10:50 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna uchwalony Uchwałą Nr XXI/215/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Śląsk. poz. 2003) Status: obowiązujący
05.03.2021 10:15 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna dla sołectw Istebna, Koniaków, Jaworzynka uchwalony Uchwałą Nr XXXVIII/336/2002 z dnia 9 października 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śląsk. poz. 220 Status: obowiązujący