Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.05.2022 13:39 UCHWAŁA NR LII/343/2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022
07.04.2022 11:48 Uchwała Nr L/336/2022 Rady Gminy Istebna z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Istebna na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pańśtwa, w zakresie zmian w budżecie i w WPF.
07.04.2022 11:47 Uchwała Nr L/337/2022 Rady Gminy Istebna z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022.
05.04.2022 12:17 Uchwała Nr XLIX/335/2022 Rady Gminy Istebna z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022.
28.02.2022 13:18 Uchwała Nr XLVIII/330/2022 Rady Gminy Istebna z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022.
27.01.2022 10:12 Uchwała Nr XLVII/321/2022 Rady Gminy Istebna z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022.
27.01.2022 08:20 Uchwała XLVI/312/2021 Rady Gminy Istebna z 29 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2022
06.12.2021 12:16 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o projekcie uchwały budżetowej Gminy Istebna na rok 2022 oraz opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2022
19.11.2021 11:20 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2022 wraz z uzasadnieniem i materiałami