Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2021 14:53 Obwieszczenie nr 82/2021 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 8 listopada 2021r.
08.11.2021 09:19 Protokół w wyborów uzupełniających do Rady Gminy Istebna sporzadzony przez Gminną Komisję Wyborczą w Istebnej
02.11.2021 14:47 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej o dyżurach, w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Istebna zarządzonymi na dzień 7 listopada 2021r.
02.11.2021 14:44 Informacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego, w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Istebna zarządzonymi na dzień 7 listopada 2021r.
22.10.2021 09:46 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Istebnej z dnia 21 października 2021r. o składzie Komisji, z uwzględnieniem pełnionych funkcji, o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania, w zwiazku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Istebna zarządzonymi na dzień 7 listopada 2021r.
19.10.2021 12:16 Postanowienie nr 75/2021 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 18 października 2021r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowej komisji w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Istebna zarządzonych na dzień 7 listopada 2021r.
18.10.2021 12:38 Postanowienie nr 73/2021 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 15 października 2021r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Istebna
18.10.2021 12:30 Informacja o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Istebna zarządzonymi na dzień 7 listopada 2021r.
18.10.2021 12:23 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej z dnia 14 października 2021r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Istebna zarządzonych na dzień 7 listopada 2021r.
18.10.2021 12:15 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej z dnia 14 października 2021r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniajacych do Rady Gminy Istebna zarządzonych na dzień 7 listopada 2021r.
13.10.2021 14:10 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej z dnia 13.10.2021r. o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Istebna zarządzonych na dzień 7 listopada 2021r.
07.10.2021 14:35 Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców + deklaracja
07.10.2021 13:45 Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 18 sierpnia 2021r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
01.10.2021 11:23 Uchwała nr 12/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27.02.2019r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz uchwały zmieniające
30.09.2021 09:16 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej z dnia 29 września 2021r. o składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Istebna, zarządzonymi na dzień 7 listopada 2021r.
24.09.2021 13:35 Postanowienie nr 67/2021 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 24 września 2021r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Istebna zarządzonych na dzień 7 listopada 2021r.
24.09.2021 13:28 Postanowienie nr 66/2021 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 24 września 2021r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej
16.09.2021 09:34 Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 15 września 2021r.
27.08.2021 11:06 Zarządzenie Nr 0050.112.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 sierpnia 2021r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Istebna w dniu 7 listopada 2021r.
26.08.2021 13:03 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna z dnia 26 sierpnia 2021r. o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej konisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondenczjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Istebna w okręgu wyborczym nr 6, zarządzonych na dzień 7 listopada 2021r.
26.08.2021 12:48 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna z dnia 26 sierpnia 2021r. o okręgu wyborczym,jego granicach i numerze,liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Istebnej w wyborach do Rady Gminy Istebna zarządzonych na dzień 7 listopada 2021r.
19.08.2021 13:50 Zarządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Istebna w okręgu wyborczym nr 6