Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.07.2022 11:46 Zarządzenie NR 0050.100.2022 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Istebna w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
01.07.2022 11:05 Zarządzenie NR 0050.112.2022 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie, Koniaków 480, 43-474 Koniaków
29.06.2022 15:38 ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie skrócenia czasu pracy w okresie upałów w Urzedzie Gminy Istebna
07.06.2022 16:04 ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 12 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.210.2021 Wójta Gminy Istebna z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia planów finansowych Gminy i Urzędu Gminy na rok 2022
07.06.2022 16:02 ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022
07.06.2022 16:00 ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022
07.06.2022 15:58 ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022
07.06.2022 15:56 ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy w Istebnej do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022, podjętej na sesji w dniu 28 kwietnia 2022 r.
07.06.2022 15:54 ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Istebna w 2022 roku
07.06.2022 15:52 ZARZĄDZENIE NR 0050.67.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2021 roku, położonych na obszarze Gminy Istebna
07.06.2022 15:07 ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022
07.06.2022 15:05 ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do Gminy Istebna na rok 2022 r
07.06.2022 15:00 ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
07.06.2022 14:58 Zarządzenie nr 0050.63.2022 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Istebna na lata 2022-2030
07.06.2022 14:45 ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Istebna
07.06.2022 14:44 ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2022 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Istebna
07.06.2022 14:31 ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie powołania zespołu ds. nadzoru nad realizacją inwestycji pn: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej
03.06.2022 14:11 ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 03 czerwca 2022r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Istebna oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w użyczenie
22.04.2022 13:31 Zarządzenie nr 0050.62.2022 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022
22.04.2022 13:30 Zarządzenie nr 0050.60.2022 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022
22.04.2022 13:30 Zarządzenie nr 0050.61.2022 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022
22.04.2022 13:29 Zarządzenie nr 0050.59.2022 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022
22.04.2022 13:28 Zarządzenie nr 0050.58.2022 Wójta Gminy Istebna z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022
22.04.2022 13:15 Zarządzenie nr 0050.56.2022 Wójta Gminy Istebna z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków Urzędu Gminy w Istebnej do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022, podjętej na sesji w dniu 11 kwietnia 2022r.
22.04.2022 13:10 Zarządzenie nr 0050.54.2022 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022
22.04.2022 13:08 Zarządzenie nr 0050.53.2022 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków Urzędu Gminy w Istebnej do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022, podjętej na sesji w dniu 6 kwietnia 2022r.
22.04.2022 12:31 Zarządzenie nr 0050.52.2022 Wójta Gminy Istebna z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2022
13.04.2022 08:34 ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 11 kwietnia 2022r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 15 kwietnia 2022r. w Urzędzie Gminy Istebna
12.04.2022 13:51 ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa oraz upoważnienia do zawarcia umowy, przyjęcia środków finansowych, realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2022
12.04.2022 13:50 ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2022 WÓJTA GMINY ISTEBNA z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Istebnej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawie przyznania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

1 2 3 następna