Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.02.2010 10:53 Zarządzenie nr 0151/162/09 Wójta Gminy Istebna z dnia 31grudnia 2009 r w sprawie powołania Komisji Socjalnej i ustalenia jej zadań.
05.02.2010 10:49 Zarządzenie nr 0151/161/09 Wójta Gminy Istebna z dnia 31grudnia 2009 r w sprawie regulaminu korzystania ze środ. Funduszu świadcz. socjalnych oraz przyznaw. świad. z funduszu.
05.02.2010 10:40 Zarządzenie nr 0151/160/09 Wójta Gminy Istebna z dnia 31grudnia 2009 zmieniające Zarządzenie nr 0151/124/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 21.10.2009 .
05.02.2010 10:38 Zarządzenie nr 0151/159/09 Wójta Gminy Istebna z dnia 31grudnia 2009 w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2009.
05.02.2010 10:35 Zarządzenie nr 0151/158/09 Wójta Gminy Istebna z dnia 31grudnia 2009 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do projektu organ. Gminnego Przedszkola w Istebnej.
04.01.2010 11:08 Zarządzenie nr 0151/157/09 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 grudnia 2009 r zmnieniające Zarządzenie nr 0151/143/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 .12.2009.
04.01.2010 11:05 Zarządzenie nr 0151/156/09 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organz. Gimnazjum w Istebnej.
04.01.2010 11:03 Zarządzenie nr 0151/155/09 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do proj. organz. Szkoły SP nr 1 w Istebnej.
04.01.2010 11:00 Zarządzenie nr 0151/154/09 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do proj. organz. Szkoły SP nr 2 w Koniakowie .
04.01.2010 10:57 Zarządzenie nr 0151/153/09 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2010 roku
04.01.2010 10:46 Zarządzenie nr 0151/152/09 Wójta Gminy Istebna z dnia 23 grudnia 2009 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2009
04.01.2010 10:43 Zarządzenie nr 0151/151/09 Wójta Gminy Istebna z dnia 22 grudnia 2009 r w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organiz. Gimnazjum w Istebnej.
04.01.2010 10:40 Zarządzenie nr 0151/150/09 Wójta Gminy Istebna z dnia 21 grudnia 2009 r w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organiz. SP Nr 2 w Istebnej.
04.01.2010 10:29 Zarządzenie nr 0151/149/09 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2009 r w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organiz. Gimanzjum w Istebnej
04.01.2010 10:22 Zarządzenie nr 0151/148/09 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2009 r zmieniające Regulamin Konkursu dla organizacji pozarządowych.
23.12.2009 09:35 Zarządzenie Nr 0151/147/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2009 r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegaj. się o awans zawodowy.
23.12.2009 09:33 Zarządzenie Nr 0151/146/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 grudnia 2009 r w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegaj. się o awans zawodowy.
23.12.2009 09:21 Zarządzenie Nr 0151/145/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 grudnia 2009 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2009.
22.12.2009 14:30 Zarządzenie nr 0151/144/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 grudnia w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2009.
22.12.2009 14:25 Zarządzenie Nr 0151/143/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 11 grudnia 2009 r w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwał podjętych na sesji w dniu 10 grudnia 2009 r.
22.12.2009 14:08 Zarządzenie Nr 0151/142/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 grudnia 2009 r w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Istebna.
22.12.2009 13:57 Zarządzenie Nr 0151/141/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 grudnia 2009 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania wniosków na real. zad. publicznego .
22.12.2009 13:41 Zarządzenie Nr 0151/140/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 8 grudnia 2009 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2009
22.12.2009 13:39 Zarządzenie Nr 0151/139/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 7 grudnia 2009 r w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do projekru organizacyjnego SP Nr 2 w Koniakowie.
22.12.2009 13:35 Zarządzenie Nr 0151/138/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 30 listopada 2009 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2009.
22.12.2009 13:32 Zarządzenie Nr 0151/137/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 27 listopada 2009 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2009.
22.12.2009 13:29 Zarządzenie Nr 0151/136/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 26 listopada 2009 r w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do proj. organ. SP Nr 1 w Istebnej.
22.12.2009 13:25 Zarządzenie Nr 0151/135/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 listopada 2009 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2009.
22.12.2009 13:07 Zarządzenie Nr 0151/134/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 listopada 2009 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2009.
22.12.2009 13:01 Zarządzenie Nr 0151/133/2009 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 listopada 2009 r w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2009.

1 2 3 4 5 6 następna