Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.07.2022 12:16 RI.271.1.14.2022 „Budowa opaski zabezpieczającej obiekt oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie” W ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie”.
30.06.2022 13:07 RI.271.1.13.2022 Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej
28.06.2022 16:01 RI.271.1.12.2022 Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna
27.06.2022 15:27 RI.271.1.11.2022 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracamitowarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż
24.06.2022 14:27 RI.271.1.10.2022 Budowa obiektów małej architektury wraz z wiatą spełniająca funkcję tężni solankowej oraz OZE
01.06.2022 17:05 RI.271.1.9.2022 Budowa obiektów małej architektury wraz z wiatą spełniająca funkcję tężni solankowej oraz OZE
01.06.2022 14:58 RI.271.1.8.2022 Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna
24.05.2022 15:05 RI.271.1.7.2022 Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Istebna
14.04.2022 16:55 RI.271.1.6.2022 Budowa zbiornika wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej dla przysiółka Łupienie w Gminie Istebna
14.04.2022 16:04 RI.271.1.5.2022 Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie
05.04.2022 16:45 RI.271.1.4.2022 Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie”
18.03.2022 14:28 RI.271.1.3.2022 Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie".
15.03.2022 15:59 RI.271.1.2.2022 Pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej.
18.02.2022 14:10 RI.271.1.1.2022 Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2021/2022