Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.06.2022 10:11 UK.271.4.15.2022 Wymiana złoża w filtrach czyszczących - SUW Wilcze
15.06.2022 09:04 UK.271.2.7.2022 Wymiana reduktora ciśnienia wody - Przepompownia Istebna Szarce
15.06.2022 09:01 UK.271.2.6.2022 Wymiana złoża w filtrach czyszczących - SUW Wilcze
13.06.2022 15:12 RI.271.2.15.2022 Sprawowanie Nadzoru Autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn.:„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie”
07.06.2022 09:21 UK.271.2.4.2022 Modernizacja zbiornika PPOŻ Jasnowice w Istebnej
02.06.2022 15:36 RI.271.2.14.2022 Sprawowanie Nadzoru Autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn.:„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie”
02.06.2022 15:10 RI.271.2.13.2022 Sprawowanie Nadzoru Autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej”
30.05.2022 13:30 UK.271.2.3.2022 Modernizacja zbiornika PPOŻ Jasnowice w Istebnej
25.05.2022 12:51 SOI.271.2.14.2022 Ubezpieczenie 11 pojazdów Straży Pożarnej w Gminie Istebna będących w posiadaniu OSP działających na terenie Gminy Istebna
18.05.2022 10:04 UK.271.2.1.2022 Modernizacja zbiornika PPOŻ Jasnowice w Istebnej
18.05.2022 09:58 UK.271.2.2.2022 Koszenie terenów zielonych Gminy Istebna w 2022
16.05.2022 15:05 SOI.271.2.13.2022 Ubezpieczenie 11 pojazdów Straży Pożarnej w Gminie Istebna będących w posiadaniu OSP działających na terenie Gminy Istebna
02.05.2022 14:08 RI.271.2.9.2022 Audyt cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Istebna wraz z usługami doradczymi.
14.04.2022 14:22 RI.271.2.8.2022 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Audyt cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Istebna wraz z usługami doradczymi.
11.04.2022 07:30 RI.271.2.7.2022 Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej
02.03.2022 15:23 RI.271.2.3.2022 Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej
01.03.2022 07:42 SOI.271.2.7.2022 „Ubezpieczenie 11 pojazdów Straży Pożarnej w Gminie Istebna będących w posiadaniu OSP działających na terenie Gminy Istebna”
18.02.2022 13:27 SOI.271.2.6.2022 Ubezpieczenie 11 pojazdów Straży Pożarnej w Gminie Istebna będących w posiadaniu OSP działających na terenie Gminy Istebna
14.01.2022 13:47 RI.271.2.2.2022 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ