Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.06.2018 11:54 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.6
14.05.2018 14:37 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi leśnej wewnątrzzakładowej Nr 12 w Leśnictwie Olza"
04.04.2018 14:59 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkownaiach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa drogi leśnej wewnątrzzakładowej Nr 12 w Leśnictwie Olza"
18.01.2018 14:48 Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:"Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce , Etap I, budowa mostu na Zapasieki"
18.01.2018 14:47 - Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:"Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce , Etap I"
21.12.2017 12:57 Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczące wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi gm. Czadeczka w Jaworzynce EtapII, budowa mostu na Zapasieki"
21.12.2017 12:56 Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczące wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi gm. Czadeczka w Jaworzynce, EtapI"
07.12.2017 14:23 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany"
21.11.2017 12:25 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce"
08.11.2017 13:31 GR.6220.10.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej, ETAP II Wilcze - Kameralna"
23.10.2017 11:12 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce"
21.09.2017 14:35 GR.6220.4.2017 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce"
20.09.2017 15:02 OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH
19.09.2017 12:36 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Wilcze – Bźniokowa – Kameralna w Istebnej ETAP II Wilcze - Kameralna”.
10.07.2017 12:43 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna przed wydaniem decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka" "
30.06.2017 13:55 WOOŚ.4207.61.2017.RK1.7 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap I i II
02.06.2017 14:12 WOOŚ.4207.61.2017.RK1.5 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie wydania decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap I i II "
05.05.2017 09:27 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap I i II".
04.05.2017 13:48 GR.6220.10.2016 Obwieszczenie w sprawei uzupełnienia raportu oos w ramach prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Wilcze – Bźniokowa – Kameralna w Istebnej ETAP II Wilcze - Kameralna”
02.03.2017 11:44 GR.6220.10.2016 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Wilcze – Bźniokowa – Kameralna w Istebnej ETAP II Wilcze - Kameralna”
02.03.2017 11:39 GR.6220.10.2016 Postanowienie o ponownym podjęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej ETAP II, Wilcze - Kameralna"
08.02.2017 12:22 GR.6220.10.2016 Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej ETAP II, Wilcze - Kameralna"
06.02.2017 14:31 GR.6220.10.2016 Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej ETAP II, Wilcze - Kameralna"
10.01.2017 09:50 GR.6220.3.2015 Decyzja Wójta Gminy Istebna umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Pustki w miejscowości Koniaków"
02.01.2017 15:09 GR.6220.11.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: " Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka."
29.12.2016 14:17 GR.6220.10.2016 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej ETAP II Wilcze - Kameralna"
14.12.2016 13:10 GR.6220.3.2015 Zawiadomienie/Obwieszczenie dotyczące wniosku o umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa i modernizacja oczyszczelni ścieków Pustki w miejscowości Koniaków"
07.11.2016 13:38 GR.6220.6.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej, ETAP II Wilcze - Kameralna"
06.10.2016 14:48 GR.6220.6.2016 Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej, ETAP II Wilcze - Kameralna"""
22.09.2016 12:19 GR.6220.3.2015 Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Pustki w miejscowości Koniaków""

1 2 3 4 następna