Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.05.2021 07:43 GL.ZUZ.2.4210.88.2021.EN/RKW-2021-7224 Zawiadomienie o Wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
26.04.2021 14:03 GL.ZUZ.2.4210.95.2021.AK/RKW-2021-6610 Zawiadomienie o Wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
01.10.2020 13:44 GL.ZUZ.1.421.275.2020.AD Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej
08.07.2020 13:05 GL.ZUZ.1.4210.214.2020.PW Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wykonanie urządzenia wodnego i usługę wodną
08.07.2020 09:56 GL.ZUZ.1.4210.128.2020.JPŁ Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z rzeki Olzy
01.07.2020 14:27 WOOŚ.442.1.2020.AB.1 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.1.2020.AB.1 z 23 czerwca 2020
29.06.2020 14:46 GL.ZUZ.1.4210.132.2020.AK Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie sieci gazowych przez wody płynące
14.05.2020 11:02 KR.ZUZ.5.4210.7.1.2020.DW Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie sieci wodociągowej metodą bezwykopową.
10.02.2020 13:53 RI.6220.2.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna w sprawie poinformowania stron o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów przed wydaniem zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa istniejącego ośrodka sportowo-rekreacyjnego „Złoty Groń” w Istebnej poprzez montaż systemu naśnieżania oraz przenośnika taśmowego SunKid model BueEye 600"
31.01.2020 12:41 RI.6220.2.2019 Zawiadomienie z dnia 31.01.2020 r. o konieczności przedłużenia terminu wydania zmiany decyzji z dnia 6 czerwca 2019 r. znak GR.6220.2.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącego ośrodka sportowo-rekreacyjnego Złoty Groń w Istebnej poprzez montaż systemu zaśnieżania oraz przenośnika taśmowego SunKid model BlueEye 600”
05.12.2019 13:07 RI.6220.2.2019 Zawiadomienie o konieczności przedłużenia terminu wydania zmiany decyzji z dnia 6 czerwca 2019 r. znak GR.6220.2.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącego ośrodka sportowo-rekreacyjnego Złoty Groń w Istebnej poprzez montaż systemu zaśnieżania oraz przenośnika taśmowego SunKid model BlueEye 600”
06.11.2019 12:42 RI.6220.2.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji z dnia 6 czerwca 2019r. znak: GR.6220.2.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa istniejącego ośrodka sportowo-rekreacyjnego "Złoty Groń" w Istebnej poprzez montaż systemu naśnieżania oraz przenośnika taśmowego SunKid model BueEye 600"
11.10.2019 11:25 GL ZUZ.2.4100.10.1019.MSZ.10473 - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania adm. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody
09.10.2019 13:28 GR.6220.2.2019 Postanowienie GR.6220.2.2019 z dnia 9 października 2019
01.10.2019 11:41 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 26.09.2019r., WOOŚ.442.1.2018.EJ.3
26.09.2019 13:45 GL.ZUZ.1.421.493.2019.PW Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe sieci kablowej
24.05.2019 13:09 WOOŚ.420.79.2019.RK1.3 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa mostu gminnego Szkawlonka na drodze gminnej nr 617 002 S Szkawlonka we wsi Jaworzynka"
29.04.2019 13:12 GR.6220.2.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna w sprawie poinformowania stron o wydaniu postanowienia i możliwości zapoznania sie i wypowiedzenia co do zebranych dowodów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa istniejącego ośrodka sportowo-rekreacyjnego „Złoty Groń” w Istebnej poprzez montaż systemu naśnieżania oraz przenośnika taśmowego SunKid model BueEye 600"
07.03.2019 13:26 GR.6220.2.2019 Zawiadomienie o konieczności przedłużenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa istniejącego ośrodka sportowo-rekreacyjnego "Złoty Groń" w Istebnej poprzez montaż systemu naśnieżania oraz przenośnika taśmowego SunKid model BueEye 600"
08.02.2019 13:32 GR.6220.2.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkownaiach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Rozbudowa istniejącego ośrodka sportowo-rekreacyjnego "Złoty Groń" w Istebnej poprzez montaż systemu naśnieżania oraz przenośnika taśmowego SunKid model BueEye 600"
15.06.2018 11:54 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.2.2016.EJ.6
14.05.2018 14:37 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi leśnej wewnątrzzakładowej Nr 12 w Leśnictwie Olza"
04.04.2018 14:59 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkownaiach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa drogi leśnej wewnątrzzakładowej Nr 12 w Leśnictwie Olza"
18.01.2018 14:48 Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:"Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce , Etap I, budowa mostu na Zapasieki"
18.01.2018 14:47 - Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:"Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce , Etap I"
21.12.2017 12:57 Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczące wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi gm. Czadeczka w Jaworzynce EtapII, budowa mostu na Zapasieki"
21.12.2017 12:56 Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczące wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi gm. Czadeczka w Jaworzynce, EtapI"
07.12.2017 14:23 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany"
21.11.2017 12:25 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce"
08.11.2017 13:31 GR.6220.10.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Istebna o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej Wilcze - Bźniokowa - Kameralna w Istebnej, ETAP II Wilcze - Kameralna"

1 2 3 4 5 następna