Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.12.2010 16:11 ZP-24/2010 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2010/2011.
20.10.2010 15:07 Przebudowa amfiteatru Pod Skocznią wraz z zagospodarowaniem terenu - roboty dodatkowe
06.10.2010 15:00 ZP-23/2010 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Istebna w sezonie zimowym 2010/2011
14.09.2010 15:41 ZP-22/2010 Świadczenie usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Istebna Centrum - Istebna Beskid
10.09.2010 20:52 ZP-21/2010 Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego złotówkowego w wysokości 1.840.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
08.09.2010 14:36 ZP 20/2010 Zagospodarowanie sportowo – rekreacyjne terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Istebnej – etap II
03.09.2010 12:15 ZP-19/2010 Remont drogi gminnej Szymcze Tartak we wsi Istebna
01.09.2010 11:43 ZP-18/2010 Remont drogi gminnej Żurówka we wsi Koniaków
31.08.2010 12:59 ZP-17/2010 Remont drogi gminnej Czadeczka we wsi Jaworzynka
05.08.2010 22:36 ZP-15/2010 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z LYS - FUSION do oczyszczalni ścieków w rejonie rzeki Olzy w Istebnej.
20.07.2010 15:30 ZP-14/2010 Budowa kanalizacji sanitarnej z „LYS – FUSION” do oczyszczalni ścieków w rejonie rzeki Olzy w Istebnej
07.07.2010 22:46 Opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 943 w km 2+413 do km 6+051 na odcinku planowanego chodnika.
07.07.2010 11:49 Przebudowa drogi gminnej Olecki we wsi Istebna uszkodzonej podczas powodzi w maju 2010 r.
06.07.2010 21:18 Przebudowa drogi gminnej Pustki we wsi Koniaków uszkodzonej podczas powodzi w maju 2010 r.
06.07.2010 13:13 Przebudowa drogi gminnej Szkawlonka – Czadeczka we wsi Jaworzynka uszkodzonej podczas powodzi w maju 2010 r.
05.07.2010 11:28 Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 943, 941 oraz drogi powiatowej DP 2644S na małe rondo w Gminie Istebna
30.06.2010 14:47 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 przy Gimnazjum w Istebnej
25.06.2010 15:51 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) przy Gimnazjum w Istebnej.
22.06.2010 23:46 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego w wysokości 2.200.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Istebna w roku 2010
21.05.2010 15:29 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 przy Gimnazjum w Istebnej.
12.05.2010 10:37 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) przy Gimnazjum w Istebnej.
23.04.2010 15:09 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru dla projektów pn. Przebudowa amfiteatru Pod Skocznią wraz z zagospodarowaniem terenu oraz Budowa parkingu w rejonie amfiteatru przy DW 941
23.04.2010 12:41 Remont mostu gminnego Jasnowice - Szymcze we wsi Istebna - uszkodzonego podczas wrześniowej powodzi w 2007 r.
14.04.2010 15:07 Przebudowa amfiteatru Pod Skocznią wraz z zagospodarowaniem terenu
09.04.2010 21:41 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi dla zadań pn: „Przebudowa amfiteatru Pod Skocznią wraz z zagospodarowaniem terenu” oraz „Budowa parkingu w rejonie amfiteatru przy DW 941”
07.04.2010 21:39 Remont mostu gminnego Jasnowice - Szymcze we wsi Istebna - uszkodzonego podczas wrześniowej powodzi w 2007 r.
04.03.2010 14:15 Budowa parkingu w rejonie amfiteatru przy DW 941
17.02.2010 14:44 Zagospodarowanie centrum wsi Istebna przy Szkole Podstawowej nr 1 na cele sportowo-rekreacyjne
12.02.2010 13:18 Przebudowa amfiteatru Pod Skocznią wraz z zagospodarowaniem terenu
25.01.2010 14:39 Budowa parkingu w rejonie amfiteatru przy DW 941

1 2 następna