Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.05.2007 11:24 INFOMACJA WÓJTA GMINY ISTEBNA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.
31.05.2007 11:15 INFOMACJA WÓJTA GMINY ISTEBNA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ISTEBNA za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.
17.04.2007 13:25 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Istebna za 2006 rok, Informacja o przebiegu wykonania Planu Finasowego GOK-Bibl.Publ. za 2006 rok.
12.12.2006 12:25 Zarządzenie Wójta nr 0151/117/06
12.12.2006 12:16 Mienie komunalne -złacznik
12.12.2006 12:12 Informacja o stanie mienia
12.12.2006 12:10 Objaśnienia do prpjektu budżetu
12.12.2006 12:07 załacznik nr 14 Prognoza kwoty długu
12.12.2006 12:04 załacznik nr 13
12.12.2006 12:03 Załącznik nr 12
12.12.2006 11:59 załącznik 11 dotacje
12.12.2006 11:58 załącznik nr 10 żywienie
12.12.2006 11:56 załacznik nr 9
12.12.2006 11:55 załącznik nr 8 porozumienia
12.12.2006 11:53 załącznik nr 7zadania własne
12.12.2006 11:51 załącznik Nr 5 Przychody i Rozchody
12.12.2006 11:49 Załącznik nr 4 Wydatki Inwestycyjne
12.12.2006 11:47 Załącznik nr 3 WPI
12.12.2006 11:44 Załącznik nr 2 Wydatki
12.12.2006 11:39 załacznik nr1 Dochody
31.10.2006 10:03 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Istebna III kw 2006
29.08.2006 15:09 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GOK-Bibl.Publ. w Istebnej za I półrocze 2006.
21.08.2006 14:56 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Istebna za I półrocze 2006 r oraz informacja wykonania planu finas. GOK-Bibl.Publ.w Istebnej
02.08.2006 13:36 INFOMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ISTEBNA za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006
18.05.2006 11:24 KWARTALNA INFOMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ISTEBNA za okres od 1 stycznia do 31 marca 2006
09.01.2006 09:00 Uchwała nr XXXIV/318/2005 Rady Gminy I s t e b n a z dnia 29 grudnia 2005 r sprawie budżetu Gminy Istebna na rok 2006
17.11.2005 10:14 Projekt budżetu Gminy Istebna na 2006 rok