Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.01.2021 15:05 Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021.
25.11.2020 13:12 Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego pn: „Czas na sport - zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży"”
17.11.2020 16:03 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych
27.10.2020 10:50 Konsultacje Społeczne
22.10.2020 15:46 Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego pn: „Program profilaktyczny – życie wolne od uzależnień”
16.10.2020 13:53 Uproszczona Oferta Realizacji Zadania Publicznego pn: „Jaworzynka Jedna Rodzinka”
23.09.2020 11:46 Oferta Realizacji Zadania Publicznego np: "Czas na sport - nauka jazdy na nartorolkach"
21.05.2020 13:15 Oferta Realizacji Zadania Publicznego - wydanie publikacji pn: "Wierni Tradycji"
06.03.2020 13:52 Oferta realizacji zadania publicznego- "Dzień regionalny"
28.02.2020 14:07 Oferta realizacji zadania publicznego- "Rozwój Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej na terenie Gminy Istebna"
14.02.2020 13:45 Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym
13.02.2020 12:12 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej
12.02.2020 14:53 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Istebna na rok 2020.
11.02.2020 07:42 MAŁY GRANT
14.01.2020 15:50 Otwarty Konkurs Ofert na realizację Zadań Publicznych na rok 2020.
28.11.2019 09:33 Konsultacje do projektu uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Istebna na rok 2020.
30.10.2019 13:43 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych
17.10.2019 15:30 Konsultacje społeczne
19.07.2019 13:00 Oferta realizacji zadania publicznego: "Eliasz 2019 "
21.05.2019 12:38 Oferta realizacji zadania publicznego - "Aktywny Senior - Majówka u źródeł Olzy".
04.03.2019 14:22 Informacja Wójta Gminy Istebna w sprawie przyznania dotacji
29.01.2019 16:09 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych
24.01.2019 16:08 Konsultacje społeczne w sprawie zmiany do Programu Współpracy Gminy Istebna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
21.01.2019 13:59 Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych
18.01.2019 16:39 Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019
30.11.2018 14:18 KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY
30.05.2018 13:24 Oferta realizacji zadania Publicznego: "Warsztaty - Nauka jazdy na nartorolkach"
05.03.2018 15:29 OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWYCH
11.12.2017 14:30 Protokół z konsultacji społecznych
08.12.2017 13:36 Konsultacje Społeczne Projektu Programu Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi

1 2 3 następna